طایفه ی طالش میکائیلو :

طالش میکائیلو: بعد از پایتن جنگ ایران و روس در دوران فتحعلی شاه قاجار و انضمام نواحی طالش اران و قسمت شمالی دشت مغان به قلمرو روسیه بسیاری از طوایف شاهسون و طالش مغان با تمهیدات حکمرانان اردبیل و مشکین و ایل بیگی های شاهسون و سرحدداران مغان از قلمرو روسیه کوچیده و در خاک ایران و حاکمیت دولت ایران سکونت اختیار کردند طایفه ی طالش میکائیلو از این دسته طوایف بود که از روسیه وارد خاک ایران و مستقر شدند. که اولین دسته این طایفه در سال 1244 ق وارد ایران و دشت مغان شد.

  و حسن خان موغانی بنا به توصیه ی محمد میرزا (محمدشاه قاجار) که در ان هنگام حکمران اردبیل بود انها را در این ناحیه اسکان داد.

 

عبادالله بیگ طالش میکائیلو :

عبادالله پسر بایرامعلی و از نوادگان میکائیل طالشی از بزرگان نیکنام و خیراندیش و دوراندیش عشایر مغان در دوره ی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بوده است.

 عبادالله مردی متدین ایلدار دولتخواه و مخالف شرارت واشوب طلبی ایلات و طوایف بود به همین جهت وقتی که ارامش و امنیت در صفحات مغان برقرار شد به مرمت شهر ویران بیله سوار و بنیاد روستاهای بزرگ سردراباد و طالش میکائیل کندی در حاشیه ی قلعه نظامی قدیمی بیله سوار دست زده و بناهای دولتی را تجدید بنا کرد.

به همت و اراده ی وی قصبه ی بیله سوار رونق و توسعه پیدا کرد و کانون و مرکز اداری مرزداری و سیاسی دشت مغان شد.

 کربلایی عبادالله بیگ پنج پسر به نام های باباش و پاشا و قباد و حیدر  و سیف الله و هفت دختر داشت که امروزه نسل انها در بیله سوار مغان و اردبیل وسایر شهرهای ایران سکونت اختیار کرده و با شهرت پاشایی و عبادی و داودی و بیرامی و سرحدی و بهرام پور و ... شناخته میشوند.باباش بیگ طالش میکائیلو :

 

عکس فوق مربوط به دوره ی قاجاریه میباشد از راست به چپ: پاشا خان طالش میکائیلو/ محمد بیگ قوجه بیگلو/باباش بیگ طالش میکائیلو

از مردان بزرگ ایل شاهسون مغان در دوره ی قاجار بوده که نقش موثری در حوادث اجتماعی و سیاسی منطقه داشته است.

 باباش بیگ نیز همچون پدرش عبادالله بیگ در عمرانی و ابادی مناطق سرحدی ایران در منطقه ی دشت مغان خدمات ارزشمندی انجام داده در دوره ای که روس ها با اجرای سیاست های تجاوزگرانه ی خود مانع از ابادی ورونق روستاهای دشت مغان بودند اهالی متفرق را متمرکز کرده و با بنیاد نهادن روستای باباش کندی و عمران روستای سردراباد انها را اسکان داد باباش بیگ در حوادث اجتماعی دشت مغان سرکرده ای ارام و دولتخواه و مخالف شرارت و نا امنی بود و حدود 25 سال به همراه برادرش پاشا خان بر طایفه ی خود کدخدایی و سرپرستی کرد.

 باباش بیگ و پاشا خان در جریان حوادث دوره ی مشروطیت از سرکردگان دولتخواه بودند و نامشان نیز در تلگراف روسای عشایر اردبیل مشکین و مغان به مجلس شورای ملی در سال 1328ق قید شده که با ابراز تبعیت از احکام شرعی مراجع عظام نجف و اظهار تنفر از حرکات ناشایست بعضی از سر حد نشینان سوگند یاد کرده اند که در مقابل با دخالت روسیه در امور داخلی ایران دفاع و جانفشانی کنند.

 در سال 1307 ق کربلایی عبادالله بیگ دار فانی را وداع گفت ناصرالدین شاه قاجار با صدور فرمان با قدر دانی از فرزندانش باباش بیگ و پاشا خان روستای سر در اباد را از مالیات دیوانی معاف دانست.

 باباش بیگ در دوره ی ریاست و کد خدایی در درگیری های مختلف با روس های اشغالگر و حملات اشرار و اشوب طلبان بارها زخمی شد و سر انجام در سال 1330 ق تاوان نقض عهد و خیانت یپرم خان ارمنی فرمانده اردوی دولتی مشروطه را داد و به دست برادرزنش کشته شد بعد از در گذشت او عبدالله بیگ پسر باباش بیگ کدخدایی بخشی از طایفه را بر عهده گرفت.

عبدالله بیگ فردی ارام نچندان کاردان بود که پس از مرگ وی پسر پاشا خان فرض الله بیگ رئیس طایفه ی طالش میکائیلو شد .

 

فرض الله بیگ پاشایی طالش میکائیلو :

 
فرض الله و فضل الله بیگ پاشایی پسر پاشا خان و از نوادگان کربلایی عبادالله بیگ طالش میکائیلو است. و معروف ترین فرد از لحاظ ثروت و اقدامات مفید در طایفه ی خویش و طوایف دیگر میباشد و از اشخاص تاثیر گذار شاهسون و از روسای مهم طوایفی شاهسون به شمار می اید.

 فرض الله بیگ فردی بسیار پولدار بود عادت و علاقه به خرید طلا داشت بطوریکه بر اساس شواهد و گفتارهای منطقه ای ایشان وقتی وارد اردبیل میشدند مورد استقبال مردم اردبیل( به دلیل وطن پرست شناخته شدن و همکاری نکردن با فرقه دموکرات شوروی) مورد استقبال مردم قرار میگرفتند,

 و قیمت طلا ها 2 برابر افزایش میافت زیرا طلا فروش ها عادت فرض الله بیگ در خرید طلا را میدانستند و قیمت طلا ها را بالا میبردند فرض الله بیگ پاشایی از قزلچی بازاری اردبیل همان بازار طلا که یکی از قدیمی ترین بازارهای اردبیل محسوب میشه بر اساس کیلو طلا میخرید.

 پدر او پاشا خان تالش میکائیلو همزمان با برادرش باباش بیگ از روسای طایفه ی خود بود ودر حوادث و جریانهای سیاسی و اجتماعی منطقه ای ایلی همدوش برادرش ایفای نقش کرده بود فرض الله بیگ پس از در گذشت عبدالله بیگ پسر باباش بیگ در اواخر دوره ی قاجار و حدود سی سال از دوره ی پهلوی بر طایفه ی طالش میکائیل سرپرستی کرد.

 فرض الله بیگ یک فرد بی نظیر از لحاظ مغز اقتصادی بود و پولدارترین شخص در کل طوایف شاهسون محسوب میشد ایشان از لحاظ ثروت و ملک و دارایی حرف اول را در طوایف شاهسون را میزد.

 فرض الله بیگ با ثروت خویش اقدامات خییرانه و خیر خواهانه زیادی به مردم و خاک خویش انجام داده که یکی از این اقدامات تلاش در راه اندازی دبستان دولتی در بیله سوار مغان است که در سال 1310 زمینی به این امر اختصاص داد و ساختمان ابرومند و تکمیلی برای اولین دبستان در این منطقه ساخته شد.

 از مهم ترین رویداد دوره ی ریاست وی تشکیل فرقه ی دموکرات اذربایجان در سال 1324 بود که بنا به گزارش فرماندار اردبیل ایشان در ان شرایط فردی وطندوست شناخته شده بود.

طبق مدارک و اسناد تاریخی فرض الله بیگ طالش میکائیلو در خرداد 1324 از سوی کنسول شوروی دستگیر و پس از اندکی از بازداشت ازاد شد اما بار دیگر در شهریور همان سال با تهدید و ارعاب کنسول شوروی به اردبیل فراخوانده شد گویا به وی توصیه شده بود که به همراه حاتم خان گیگلو و رستم خان عیسی لو به باکو بروند اما او نیز مثل حاتم خان گیگلو از رفتن به باکو خودداری کرد.

 فرض الله بیگ پاشایی طالش میکائیلو در طول یک سال حاکمیت فرقه ی دموکرات با احتیاط و محافظه کاری جان خود و خاندانش را از شر و بلای خانمانسوز مزدوران شوروی حفظ کرد و بعد از فروپاشی فرقه دموکرات او و برادر زادهاش فرهاد بیگ از فرماندهان افتخاری تفنگچیان عشایری تحت امر دفتر امور عشایری هنگ پهلوی مستقر در مشکین شهر بودند.

 فرهاد بیگ بایرامی تالش میکائیل: فرهاد بیگ برادر زاده ی فرض الله بیگ پاشایی فردی ارام و ساکت و بسیار مهربان بود که هنوزم معرفت و مهربانی وی زبانزد مردم مغان و طوایف شاهسون میباشد.

 به گفته ی مردم و شاهدان عینی فرهاد بیگ تنها فردی بود که اذیت و ازارش به هیچ کس نرسید و تمتم کارهایش توام با مهربانی بود. که فردی رایت پرور بود همیشه همانند برادری شکم نوکرها و رایت هایش را سیر نگه داشت به گفته ی مردم فرهاد بیگ  تمام نوکرها و رایت ها را صدا میکرد و انها را دور هم جمع میکرد و کیسه ای از پول را در کنار خود اورده و میگفت تمام این پول ها را به هوا میندازم هر کسی که هر چقدر میخواد پول جمع کنه و نوکرها و رایت ها هم سر پول میریختند و پول هنگفتی برای خود جمع کرده و همانند بیگ ها برای خانواده هایشان خرج میکردند و هیچ کمبودی احساس نمیکردند فرهاد بیگ با دختر امیر اصلان بیگ عیسی لو ازدواج کرده بود اما هیچ وقت صاحب فرزند نشد و به گفته ی خودش عاشق خدمت و خوبی کردن به مردم و رایت ها بود. هیچ احدی نبود که از ایشان ناراضی باشد.

 

 ملک و ثروت فرض الله بیگ پاشایی :


عکس فوق در سال 9-1328 در یکی از منازل شخصی فرض الله بیگ در اردبیل گرفته شده است:

جلو شخصی که نشسته فرض الله بیگ پاشایی میباشد سمت راست  ایشان شامیل بهرام نزاد پسر علی خان و نوه ی بهرام خان قوجه بیگلو و داماد فرض الله بیگ میباشد, سمت چپ ایشان از طایفه ی الارلو میباشد و درپشت: سمت چپ نوکر فرض الله بیگ و سمت راست همزه اقا بیگ پاشایی پسر فرض الله بیگ پاشایی.


از ثروت و دارایی فرض الله بیگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. وجود 3000 هکتار زمین زراعی در مغان

2.وجود 5 ییلاق و قشلاق از جمله شابیل و قوتورسوئی و ....

3.وجود 4 هزار راس گوسفند و 120 شتر

به گفته ی شاهدان عینی فرض الله بیگ پاشایی علاوه بر دارایی و ملک و ثروت فراوان کمی از دارایی های خویش را پس انداز میکرد طوری که بر اساس شواهد در سال 1332 پس انداز ایشان حدود 700 هزار تومان بود. وی پس انداز های سالیانه ی خویش را در جعبه ی فولادی خویش نگه میداشت.

 

اقدامات مفید فرض الله بیگ پاشایی:

 1.تلاش در ایجاد ساخت اولین دبستان دولتی تکمیل و ابرومند  در سال 1310 در بیله سوار مغان

2.راه سازی راه کوهستانی و پر دردسر شابیل و قوتورسوئی برای سهولت مردم با مخارج شخصی خویش به گفته ی شاهدان صبحانه و ناهار و شام  کارگران که تا پایان راه سازی در حال کار بودند توسط فرض الله بیگ داده میشد که در این میان در راه سازی فرزندان فرض الله بیگ با میل و خواسته ی خویش و با رشادت تمام در ره سازی همراه با کارگران بیل به دست کار میکردند.

 عکس فوق مربوط به جمعی از روسای سرکرده و مهم شاهسون در مقابل محمد رضا شاه پهلوی:

از راست به چپ: ضیاءبیگ عیسی لو/ مصطفی خان قره داغلو رئیس طایفه ی قره داغ/ امیراصلان بیگ عیسی لو رئیس طایفه ی عیسی لو/ فرض الله بیگ پاشایی رئیس طایفه ی طالش میکائیلو/ حاتم خان گیگلو رئیس طایفه ی گیگلو

 

 
همزه  اقا بیگ پاشایی:

 از راست به چپ : پرویز دیبا رییس بانک در پارس اباد-همزه اقا بیگ پاشایی فرزند فرض الله بیگ پاشایی رییس طایفه یتالش میکاییلو- از دوستان پرویز دیبا


همزه  اقا بیگ پاشایی یکی از پولدارترین و انگشت شمار ترین افراد در مغان و اردبیل بود دوران ایشان همزمان با محمد رضا شاه پهلوی بود که بعد از مرگ پدر تمام کارهای طوایفی را ایشان همراه با عظیم اقا بیگ برادر بزرگتر خویش انجام میداد همزه بیگ نسبت به دیگر برادرانش با لیاقت تر و تمام صفات پدر خویش را به ارث برده بود فردی کاردان و با با عرضه بودند.

 به گفته ی شاهدان عینی همزه اقا بیگ فردی بود که نهایت استفاده از ثروت خویش برای ارامش و رفاه کامل در زندگی را به کار برد طوری که در ان زمان از لحاظ امکانات و ثروت در طوایف و نزد مردم زبانزد همه بود . ایشان اولین ماشین رنجروور سفارشی محصول انگلستان را به ایران اورده بودند زمانی که اکثریت مردم ماشین نداشتند و تعداد اندکی از مردم صاحب ماشینی همچون پیکان و فولوکس بودند که بعد ها عظیم اقا بیگ . اسماعیل اقا بیگ نیز هر کدام رنجروور خریدند  وی  تنها فرد در منطقه ی اذربایجان ایران بودند که چنین مقامی داشتند دوره ی وی هیچ نوع اختلاف طایفه ای وجود نداشت و همه طوایف در معیشت زندگی خویش به سر میبردند الاچیق های ایشان در ان زمان از امکانات بسیار بالایی برخوردار بود که به گفته ی شاهدان اولین موتور برقی را ایشان به الاچیق خویش در ان زمان اورده بود که طوایف دیگر همچین امکانات رفاهی نداشتند  الاچیق ایشان صاحب برق و تلویزیون و سایر امکانات رفاهی بود ایشان نیز بعد از انقلاب تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و فراری بودند.که بعدها با ارامش به خانه ی خویش برگشتند و در سال 1382 بر اثر سکته ی مغزی دار فانی را وداع گفتند.

اسماعیل بیگ پاشایی برادر کوچکتر همزه اقا بیگ :

 

امیر اصلان بیگ عیسی لو:

از فرزندان رشید و دلیر اقا بیگ عیسی لو ست که از دوران نوجوانی انواع سختی ها و بلایای ناشی از درگیری های خانوادگی منطقه ای و ایلی را به چشم دیده و از این حوادث تجربه ها اموخته بود.

امیر اصلان بیگ در دوره ی حاکمیت رضا خان پهلوی بدون وابستگی درباری و حکومتی با عزت و احترام سرپرستی بخشی از طایفه ی خود را بر عهده داشت و با بروز کفایت و شایستگی و ایلداری از سایر برادران و عمو زادگان خود شاخص تر بود و نفوذ ایلی بیشتری در طوایف شاهسون پیدا کرده بود.

نقش امیر اصلان بیگ عیسی لو در دوره ی فرقه ی دموکرات اذربایجان اوج عظمت و افتخار امیر اصلان بیگ عیسی لو در جریان فرقه ی دموکرات اذربایجان به ظهور رسید.

 امیر اصلان بعد از تشکیل فرقه ی دموکرات اذربایجان به مخالفت با انها برخاست و با تشکیل پایگاه مقاومت در مناطق کوهستانی به جنگ چریکی روی اورد و سواران خود را تربیت و اماده ی رویارویی با فدائیان فرقه ی دموکرات کرد وی در اواخر عمر فرقه ی دموکرات اذربایجان با سواران خود مراکز و تشکیلات انها را در منطقه ی مشکین شهر به تصرف در اورد و قبل از استقرار واحدهای ارتش امنیت عمومی را برقرار کرد.

 سر انجام این سرکرده ی غیرتمند عشایر در سال 1330 هنگام بازگشت از اردبیل در حادثه ی تصادف خودرو کشته شد و توطئه و دسیسه ی مخالفین او تلقی کرده و به عوامل دربار پهلوی نسبت دادند بعد از مرگ امیر اصلان بیگ بیگ فرزند متفکر و اهل مطالعه و مردمدار و شریف او ضیاء بیگ عیسی لو جانشین پدر شد اما همواره از ظلم و ستم برخی از نزدیکان و نامردی اهل روزگار نالیده و شکوه میکرد.

 و بیشتر ایام را به مطالعه ی کتب و مکاتبه با دوستان و علاقمندان خود در ایران و خارج از کشور میگذراند او نیزدر سال 1358 در اختلاف خانوادگی به ضرب گلوله کشته شد.

 

فرستنده مطلب : جناب آقای ارسام طالش میکائیلو

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی مطالب خلاف نظام ، شئونات اجتماعی ، توهین یا افترا به کسی می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
برای تماس با شما لطفا ایمیل خود را بدرستی وارد کنین تا با شما اگر لازم باشد در تماس باشیم .


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

از نوادگان باباش بیگ
0 # ...از نوادگان باباش بیگ 1396-07-28 19:43
پدربزرگ پدر من میشه نجفقلی پسر عبدالله بیگ اونم پسر باباش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
از نوادگان باباش بیگ
0 # سه هزار هکتار زمین مال باباش بیگ بود نه فضل اللهاز نوادگان باباش بیگ 1396-07-28 19:34
اقای x اولا اون ۳۰۰۰هکتار مال باباش بیگ بوده الان هم مدرکش وجود دارد

روسا اون زمان برای این که باباش بیگ با روسا کاری نداشته باشد سه هزار به اینا دادن

الان هم اون سه هکتار در کشور اذربایجان هستش

حتی عموی من که راننده کامیون هستش ۱۲سال پیش به ان مکان رفته بود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پدرام
0 # ضیا ییگپدرام 1396-07-23 01:10
دوست عزیز آقای علی تنها از این متنی که در مورد طایفه عیسی لو و مخصوصا ضیا بیگ نوشتی بسیار متاسفم و خواهشا اگه در این خصوص مطالعه نداری در این مورد نظر نده.خوانین طایفه عیسی لو به خصوص ضیا بیگ و ظهراب بیگ و امیر اصلان بیگ بسیار افراد مردم دار وبا شرافتی بودن و این مهم به کرات در تاریخ ثبت شده .ایشان واقعا خدمات بسیاری برای منطقه انجام داده اند و این سخنان کذب جسارتی بزرگ در حق این عزیزان است.در ضمن تو کافه چیزی یاد نمیگیری برو 4تا کتاب بخون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
محمد رضا بیگلر
0 # سوالمحمد رضا بیگلر 1396-06-20 11:18
بیگلر هم از اون تایفه میشه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
احسان از روحکندی
+1 # ماحسان از روحکندی 1395-10-08 16:24
سلام
در هر زمان باید ادم ادم خوبی باشد فرهاد بیگ الانم خوبیهاش گفته میشود ولی از بقیه ادما متنفرند وبدانید در هر دوره وزمانی کم وکاستی از حکومت دیده میشود
امتی که در ان ضیف نتواند بدون تپق زدن حق خود را از قدرتمند بگیرد ناپاک و نااراسته هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ارسام تالیش میکائیلو
0 # مطلبی در مورد تالیش میکائیلارسام تالیش میکائیلو 1395-03-18 11:24
فرض الله بیگ رئیس طایفه ی طالش میکائیل فردی بی سواد بود ولی قدرت فکری ایشان ستودنیست ایشان یک فرد اثتثنایی از لحاظ مدیریت و مغز اقتصادی بود و یک فرد وطن پرست به کشور محسوب میشد در زمان کمورات و جنگ های شوروی کمونیست با ایران فرض الله بیگ افتخار افرین بود شوروی یک پیشنهاد عالی به 32 طایفه ی شاهسون داده بود که بر اساس این پیشنهاد قرار بود هر طایفه ای که با اتحاد جماهیر شوروی پیوند دوستی بر قرار کند دولت کمونیسم شوروی ان طایفه را صاحب ثروت فراوان و صاحب قدرت و مقام والا و حتی حکومت بعضی از مناطق را به رئیس آن طایفه خواهد داد که دراین میان بعضی از طایفه ها قربانی مکر و حیله ی شوروی قرار گرفتند و پیوند دوستی بر قرار کردند در آن زمان رئیس تمام طوایف را به شوروی بردند و از تمام انان در خواست دوستی کردن که به هدف پلیدشان رسیده و در اخر تمام انان را بکشند در ان زمان یک فرمانده نظامی ارتش سرخ شوروی از طرف حکومت کمونیست این پیشنهاد را به فرض الله بیگ داد ولی ایشان با مقاومت و رک بودن با زرنگی تمام این پیشنهاد را رد کرد .حاتم خان گیگلو نیز از جمله کسانی بود که این در خواست را رد کرد و طوایف دیگری از جمله طایفه ی ارالو نیز این درخواست را رد کردند.
هنگامی که رئیسان طوایف {فرض الله بیگ طالش میکائیل و حاتم خان گیگلو و حسین اقا خان ارالو به همراه غلام خان ارالو که فردی دلیر و جنگجو بود و حسین اقا خان ارالو رئیس طایفه ی ارالو را همراهی میکرد.} به ایران {وطنشان} بر گشتند مورد استقبال مردم و خانواده و اقوام خویش قرار گرفتند و لقب وطن پرست را به این دلیران دادند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ناشناس
0 # فرض الله بیگ رئیس طایفه ی طالش میکائیلناشناس 1395-03-18 11:09
فرض الله بیگ رئیس طایفه ی طالش میکائیل فردی بی سواد بود ولی قدرت فکری ایشان ستودنیست ایشان یک فرد اثتثنایی از لحاظ مدیریت و مغز اقتصادی بود و یک فرد وطن پرست به کشور محسوب میشد در زمان کمورات و جنگ های شوروی کمونیست با ایران فرض الله بیگ افتخار افرین بود شوروی یک پیشنهاد عالی به 32 طایفه ی شاهسون داده بود که بر اساس این پیشنهاد قرار بود هر طایفه ای که با اتحاد جماهیر شوروی پیوند دوستی بر قرار کند دولت کمونیسم شوروی ان طایفه را صاحب ثروت فراوان و صاحب قدرت و مقام والا و حتی حکومت بعضی از مناطق را به رئیس آن طایفه خواهد داد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
...
-1 # ... مجموعه نظرات گذشته ...... 1395-03-16 12:26
ناشناس |2016-01-02 02:35:53
لطفا در صورت امکان در مورد تاریخچه روستای اسماعیل کندی اجیرلو بنویسید
...................................................................................................
علی تنها |2015-08-17 14:55:42
با سلام خدمت دوستان عزیز من یکی از اهالی روستای نقدی علیا هستم شما در مورد این خوانین کمی اغراق کردین و فقط از خوبی های آنها گفتین من نمیخوام همه انها را به یک چشم ببینم بودن خانهایی که با نوکر خود مثل برادر رفتار میکردند ولی نه همه آنها شما نوشته آید که ضیابیگ شخصی خیر خواه واهل مطالعه بودحال اینکه خاطراتی که من از زبان پیر مردای روستای نقدی شنیدم
کلا با نوشته های شما در تضاد است خوب است یک داستان از همین ضیابیگ و برادرش جهان بیگ برای شما نقل کنم که در قهوه خانه پدر بنده نقل می شد و بنده با گوشهای خودم شنیدم را نقل کنم تا به عمق ظلم وستم اینها که از طایفه عیسی لو و به قولی پسران امیر اصلان میباشند پی ببرید . جهان بیگ که از دست حاج مرشد عدالت نوحه خوان روستا به دلیل شکایتنامه های که از وی به دلیل ظلم وستم به اهالی برای دولت می فرستاد به تنگ آمده بود حاج مرشد را دستگیر وبا دست بسته کشانکشان او را میبرد که در وستای چناغ بلاغ اعدام کندوی که به چناق بلاغ میرسد ضیا بیگ را میبیند که میخواهد سه برادر از اهالی چناق بلاغ را زنده زنده در اهدان حیاتشان بسوزاندجهان بیگ علت اینکار را از ضیا میپرسد و در جواب ضیا که برادر بزرگ بوده میگوید اینها سهم خانی نمیدهند وبا رستم بیگ ارتباط دارند (رستم بیگ عموی آنها بوده و باهم دشمنی داشتند )جهان بیگ میخواهد به نوعی میانداری کند و میرود به طرف درب کاه دان که آنها را بیرون بیاوردیکی از آن سه برادر اخطار میکند که جلو نیاید ولی جهان توجهی نمیکندناگهان با تفنگی که از کلید دان در به سمت جهان نشانه رفته بود تیری به شکم جهان میزند و جهان غرق به خون روی زمین میافتد
همین حال ماموران حکومتی که به وسیله مادر آن سه برادر که با پای برهنه از چناق بلاغ تا پاسگاه ارج برای نجات پسرانش از دست ضیا دویده بود سر میرسند آن سه برادر را دستگیر میکنند و مانع سوزاندن آنها توسط ضیا میشوندمیشوندحاج مرشد هم ازاین فرصت استفاده میکند وجان خود را نجات میدهدنقل است که جهان در حالی که سرش بر سینه برادرش بود جان داد و ان سه برادرکه توسط مامورین حکومت دستگیر شده و از روستای نقدی میگمیگذشتندتا به پاسگاه ارجق برسند با صدای بلند داد زدند نقدی لو ها راحت زندگی.زنگی.کنید که جهان را کشتم جهان در موقع مرگش هجده یا نوزده سال سن داشته این ماجرا به نقل شاهدان عینی از جمله مرحوم حاج مرشد عدالت مرحوم علی عسگر ریش پهن مرحوم حسین آقا ایمانی که از اهلی روستای نقدی علیا از توابع مشگین شهر که ظلم زیادی از این دو برادر دیده اند است
و بنده با گوش خودم به نقل از مرحوم ین شنیده ام وشاهدان زیادی این ماجرا را نقل میکنندمیکنندمیکنندبرادرعزیز این نمونه کوچکی بود از ظلم وجور خوانین به مردم مظلوم منطقه مشگین شهر که دستشان به هیچ کجا بند نبوده من با هیچ کس وهيچ طایفه یا قومی دشمنی نداشته ونخواهند داشت و معتقدم همه انسانها با تمسک به آیه های قرآن باهم برادر برابرند وتنها عامل برتری انسان فضیلت اوست در در بخش نظرات وبلاگ یکی از برادران نظرش را گفته ولی یکی از نوادگان همین خوانین به او تاخته و او ایشان را فردی بی اصالت معرفی کرده و به پدران بی سواد وزور گوی خود افتخار کرده و آنها را افرادی با اصالت خوانده ودر جایی وبلاگ نویس عزیز نوشته اند که فرهاد بیگ آدم مهربانی بوده به رعایایاخدمت میکرده در حالی که او کرامت انسانی آنها را نادیده گرفته وبا پول پرت کردن به هوا آنها را مانند حیوانی که برای تکه ای گوشت همنوع خود را تکه پاره میکند به جان هم میانداخته ولاجرم از تماشای آنها کیف میکرده درمجالی دیگر گوشه های دیگر از.از.جنایتهای آنها علیه مردم مظلوم منطقه خواهم نوشت والسلام.
...................................................................................................
داودی بیله سوار |2015-07-14 11:51:36
باتشکر ازمدیرسایت »خورشید باش اگه هم نخواهی به کسی نتابی ،نتوانی (واقعا مارو به اجدادوصل کردی چون سعادت عادت است آنرا پرورش دهید
...................................................................................................
داودی - تشکر |2015-07-14 11:40:41
سلام بینهایت ازمدیر سایت متشکریم
...................................................................................................
روح کندی |2015-07-10 18:06:05
سلام میتونم از مطلبتون با ذکر منبع توی وبلاگم استفاده کنم؟
ناشناس |2015-04-28 03:11:09
درمورد طایفه آیواتلو بنوسید تشکر
...................................................................................................
حسين - نويسنده تاريخ ايل اينانلو |2015-04-11 21:57:42
باسلام،خدمت دوست عزيزم،بنده هم مطالعه زيادي در خصوص ايل شاهسون داشته ام.چنانچه به برادران بنده از ايل شاهسون اينانلو از ني ريز اطلاع دهيد با بنده حقير از طريق وبلاگم تماس بگيرند.آدرس وبلاگ را در قسمت explorer وارد نمايند.
http://enanloo.blogfa.com
...................................................................................................
شاهسون z300 - درود |2015-03-28 23:29:47
درود وتبریک نوروز1394 ما شاهسون های اینانلو ازنی ریز به همه شما ذرود می فرستیم . راه شهیدان پر رهرو باد
...................................................................................................
شهرام - باسلام و خسته نباشید خدمت اقای اژدر عبادی که زحمت |2015-01-01 15:59:01
سلام: بنده یکی از نوادگان فرض الله بیک از طوایف طالش مکاییل هستم لطفا هر کسی از این طایفه معلومات زیادی دارد لطف کند و به ایمیل اینجانب ارسال بفرمایید ممنون میشم با تشکر ایمیل من هست:
...................................................................................................
صادق - بيگ وخان هاي گذشته |2014-08-31 23:40:54
سلام
من از دوتا از عمو هاي بزرگم كه از دوستان نزديك فرض الله بيگ هستن در باره مرحوم فرض الله بيگ پرسيدم اون رو مردي خير خواه معرفي كردند و از كارهاي خوب او سخن گفتن ولي به هر حال من فكر نمي كنم كه بيگ ها و خان ها مراني خوب باشند.به هر حال الله و اعلم
...................................................................................................
انوشیروان - انوشیروان |2014-05-31 04:00:08
جناب اقای شاددل مرحوم فرهاد بیرامی را خیلی فردی مهربان وخیرخواه می گویند لطفا در خصوص ایشان اگه مطالبی دارید بنویسید.
...................................................................................................
شهروز - در خواست |2014-04-23 02:23:54
در مورد لطفلی خان و خانهای دیگر اطلاعاتی دارید مطرح کنید
...................................................................................................
حسین - نظر |2014-04-10 02:33:53
با سلام به همه هم طایفه ایها دوستان اگر کسی اطلاعاتی از اسامی اخرین خانهای منطقه برزند گرمی از طایفه قوجه بیگلو دارد ما را هم مطلع کند.
...................................................................................................
پویا |2013-06-20 16:30:52
محمد بیگ نیست اون حیدر بیگ است
...................................................................................................
توحید - [utvg, |2013-05-29 22:31:11
در مورد طایفه جعفرلو بنویسید
...................................................................................................
گوگتپه |2013-04-13 14:53:07
باسلام وخسته نباشید.لطفا درباره طایفه آلامیرلی هم اطلاعات بدید.
...................................................................................................
مهدی - طالش میکاییل لو و طایفه جانیار |2013-01-15 18:13:45
آرسام جان جهت اطلاع بیشتر باید عرض کنم که مرحوم فرض الله بیگ و پدرانش از طایفه جانیار هستند،که تبار تالشی نداشته واز ترکان قزلباش هستند،واین طایفه(جانیار) بعدها به دلیل قدرت بسیار زیاد عهده دار ریاست طایفه طالش میکاییل لو و عهده دار ریاست طایفه زرگر نیز شده اند.و هم اکنون نیز پسوند جانیار در اکثر فامیل مشاهده می شود.
...................................................................................................
ناشناس - صادق تنگ نظر |2013-01-15 16:34:26
آقا صادق جوابو یه بار آقای مغانی داد یه بارم من می دم.این بزرگاو میان سال ها که اینقدر روی ظلم فرض ا... بیگ پافشاری می کنند،اکثرااز زمان بیگ یا عقده مایملکش رو به دل گرفتند،یا از دست عمال بیگ به خاطر دزدی،یا روزه خواری ویا عربده کشی فلک شده اند ویا سایر کارهای زشت که ذکرش دور از ادبه.واما نوادگانش،اگه خیلی علاقه داری یکیش خود بنده هستم که علاوه بر اینکه به گل ننشستم با تحصیلات بالا کیفمم خیلی کوکه الحمدلله.تازه مثل من زیادن تحقیق کن
...................................................................................................
صادق - فرض الله بيگ ظالم |2013-01-14 18:47:54
به گفته بزرگان و ميانسالان همه نوادگان فرض الله بيگ به گل نشسته اند و ميتوان گفت كه مفلس شده اند چون كه فرض الله بيگ فرد ستم كاري بوده و به مردم ظلم ميكرده
...................................................................................................
مهدی - فی جواب تولکی قوتاز |2013-01-14 08:11:55
قوتاز جان یک مثل قدیمی ترکی هست که می گه(دره خلوت تولکی بی) تو که اسمو رسمتو نگفتی خلق ا... بشناسنت الانم که دره خلوته و شیرهایی مثل فرض الله بیگ نیستن بترسی، روباه سهله موش هم نیستی.اگه نسل فرض الله بیگ یه عده شون ندارن که عیب نیست،یه عده شون اونقدر دارن که کل دودمان تو و صدتا مثل تو نداشتن و نخواهند داشت.اگه یه عده شون مسافرکشی می کنن که بازم عیب نیست،استاد دانشگاه و دکتر و مهندس هم تا دل تنگت بخواد دارند،یه چیز دیگه هم دارند اونم اصالت وقدمته که اگه چند صفحه کتاب میخوندی اونم حالیت می شد،مخلص کلام این حرفا بهونه هستن عقده ای،عمال بیگ خودتو فلک کرن یا ابویت رو،سر چی بوده دزدی یا روزه خوری؟
...................................................................................................
روستای باباش |2013-01-09 22:51:18
از قدیمی های روح کندی نعمت نوع خواه نامی نیز در قید حیاط می باشد. که از یاران فرض الله بیک است معروف به نعمت تولکی که به گفته شواهد دست راست بیک بوده در صورت کسب اطلاعات بیشتر ازوضع کنونی این شخص که به احتمال حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت با شماره 09143573427
...................................................................................................
شهزاد عبادی جانیار - کفلی اسکندر |2013-01-06 12:24:34
نوشته هاتون خیلی خوبن ممنون!اگرکسی سوالی در مورد وضع الان همزه اقا بیگ و اسماعیل اقا بیگ دارد با این شماره تماس بگیرد!09141555693
...................................................................................................
صدر - در پاسخ به آرزو و ژاله |2012-12-24 17:50:25
چنین جوابی برای قوتاز کافیست . ممنون
...................................................................................................
روحکندی |2012-12-01 20:41:53
اگه امکان داره از الانشونم بنویسید که واقعیت و عاقبت ظلم و ستم یا لطف و کمک به مردم معلوم بشه
...................................................................................................
زاله بهرام نزاد |2012-11-20 02:19:51
ممنون ازااطلاعات باارزشمندت
...................................................................................................
رامین - اقای برادران انچه عیان است چه حاجت به بیان است |2012-08-27 00:07:00
منظورتان از کجایند یعنی کجا دفن شدند هست یا نوادشون کجاهاهستند
...................................................................................................
قوتاز |2012-05-06 23:44:24
در پاسخ به سوال برادرمان جناب آقای انوشیروان برادران باید بگوییم که نوادگان فرض اله بیگ همگی در اردبیل وسایر شهرها بصورت مستاجر زندگی میکنند.و حتی شنیده ام بعضی از آنها ییلاقات را فروخته و با پولش ماشین پراید خریده و مسافرکشی می کنند.
...................................................................................................
حجت - پاسخ به نظر جناب آقای قوتاز |2012-07-29 17:05:26
با سلام ،آقای قوتاز با این نظر شما نمیتوانید کسی رو تخریب کنید،کاملا مشخصه از روی عقده چندین ساله که شدیداً آزارت میداده نظر دادی به نظر من مسافرکشی ایرادی نداره به جای این کارها بهتره شخصیتت را تقویت کنی
...................................................................................................
مغانی |2012-07-29 18:22:38
در پاسخ آقای قوتاز.در مورد اشخاصی که تاریخ آنها را قبول دارد در مورد وطن پرستیها و رشاد تشان در حفظ مرزهایمان در مقابل روسیه تزار ایجاد امنیت در منطقه زمانی که حکومت مرکزی فاقد قدرت بود.آقای قوتاز با درج چنیین مطالبی نمیتوان تاریخ را انکار کرد چرا که اگر بزرگانی مثل فرض اله بگ نبود ند یقین بدان الان قسمت بزرگی از ایران دست بیگانگان بود و معلوم نبود
نوامیس مردم و جنابعالی دست چه کسانی بود.حالا تقدیر زمان شاید باعث شود از نظر مالی مشکلاتی خانواده آنها داشته باشند اما شخصیت و اصالت با پول قابل خریداری نیست.
...................................................................................................
آرزو .ژاله |2012-12-24 16:22:38
جیران قوتاز.نوادگان مرحوم فرض الله بیگ پاشایی .گیدکلرین گیپلر .گوردوکلرن گورپلر.مندیکلرین مینبلر.گزمکلرین گزپلر. مهم شخصیت و اصل ونسبلریدی کی بوساعاتا جاک پابرجادی .هیندی سنین کیمی عقدلی خبیس گورممیش انسانلارین نوبسیدی....هیندی قوتاز قاترو مین چاپ گروب پرایدی اوتجیسن یا یوخ.
...................................................................................................
محمد - نقل قول از: درپاسخ به نظر آرزو وژاله |2012-12-24 16:29:32
ایول ...ایول..
...................................................................................................
محمد اسماعیل پاشا - نوشهر - تکمیل شجره نامه پاشاهای ایران تا حد توان ممکن |2012-03-27 04:32:54
من از روستای خود و فامیل خود شروع میکنم در صورت تمایل برای تحقیقات گسترده با ایمیل اینجانب تماس بگیرید
در ضمن در صورت داشتن اسناد تاریخی در مورد پاشا لطفا با یکدیگر همکاری کنیم تا برای اولین بار در میان تمام خاندانهای ایران یک کار پژوهشی و دستجمعی از طرف فرزندان پاشاها انجام گرفته شده باشد برای رسیدن به وحدت بیشتر از تمامی دوستان خدود که پاشا بوده و در شهر خود یا شهرهای دیگر میباشند کمک بگیرید با تشکر فراوان
...................................................................................................
محمد اسماعیل پاشا - نوشهر - کمک درباره تاریخ پاشاهای نوشهر کجور روستای زانوس |2012-03-27 04:23:12
سلام میخواستم ببینم کسی از شما در اسناد تاریخی خود در مورد پاشاهای مازندران نوشهر کجور اطلاعی دارد برای اینکار مختصری طایفه خود را معرفی میکنم 1-اینکه ما اصالتا از ترکان عثمانی هستیم ولی تاریخ ورودمان به کجور نامشخص است 2-روستای زانوس محل زندگیمان بوده 3-از ثروتمندان روزگار خود بوده و قدیمیترین سندی که از تاریخ خود داریم که اکنون نزد بنده میباشد از جد بزرگمان محمد قلی بیک پاشا فرزند میرزا محمد بیک پاشا یاد شده که زمینهای شهر نوشهر مازندران را در ماه رجب سال ۱۲۴۷ هجری قمری از سادات روستای علی آباد میر شهرستان نوشهر استان مازندران به مبلغ یک تومان به رایج پشیزی فتحعلی شاهی ( دوران حکومت فتحعلی شاه قاجار ) که فرزندان میرنظام علی آبادی المسکن ( ساکن قریه الرم ) خریداری کردند و امروزه دولت ایران بابت حق مالکیت این زمینها به خاندان پاشا مالیات میدهد 4- اکنون ساکن روستای موسی آیاد نوشهر میباشیم با تشکر
...................................................................................................
ارش پاشایی |2012-02-12 14:06:53
اینجانب ارش پاشایی یکی از نوه فرض ال... بیگ پاشایی از زحمات شما تشکر فراوان دارم
...................................................................................................
افشین بهرام نژاد - عظیم اقا بیگ یک نوه به اسم ارش پاشایی دارد که پسر |2012-02-12 14:02:23
عظیم اقا بیگ یک نوه به اسم ارش پاشایی دارد که پسری رشید و دل اور و مذهبی است . تشکر میکنم لطفا تحقیقات در این باره بیشتر باشد
...................................................................................................
صادق |2012-02-05 18:13:16
سلام
اسم من صادق هست و در شهر جعفراباد مغان زندگی میکنم من 18 سالمه و سنم به دوره خان وبیگ ها نمیخوره ولی به گفته افراد سالخورده و میانسال کلیه خان ها وبیگ ها به مردم ظلم میکردند و فقط در بین بیگ ها قوتاز بی را می گویند که به کسی ظلم نکرده و فردی ارام بوده است
...................................................................................................
معین پاشا زانوسی - نقل قول از: کمک درباره تاریخ پاشاهای نوشهر کجور رو |2012-04-02 20:11:56
محمد اسماعیل پاشا - نوشهر نوشت:
سلام میخواستم ببینم کسی از شما در اسناد تاریخی خود در مورد پاشاهای مازندران نوشهر کجور اطلاعی دارد برای اینکار مختصری طایفه خود را معرفی میکنم 1-اینکه ما اصالتا از ترکان عثمانی هستیم ولی تاریخ ورودمان به کجور نامشخص است 2-روستای زانوس محل زندگیمان بوده 3-از ثروتمندان روزگار خود بوده و قدیمیترین سندی که از تاریخ خود داریم که اکنون نزد بنده
میباشد از جد بزرگمان محمد قلی بیک پاشا فرزند میرزا محمد بیک پاشا یاد شده که زمینهای شهر نوشهر مازندران را در ماه رجب سال ۱۲۴۷ هجری قمری از سادات روستای علی آباد میر شهرستان نوشهر استان مازندران به مبلغ یک تومان به رایج پشیزی فتحعلی شاهی ( دوران حکومت فتحعلی شاه قاجار ) که فرزندان میرنظام علی آبادی المسکن ( ساکن قریه الرم ) خریداری کردند و
امروزه دولت ایران بابت حق مالکیت این زمینها به خاندان پاشا مالیات میدهد 4- اکنون ساکن روستای موسی آیاد نوشهر میباشیم با تشکر
متن شما رو در سایت بالا و در قسمت طایفه پاشا درج کردم .در صورت بدست آوردن اطلاعات بیشتر برای خود به این بخش مراجعه نمائید.
...................................................................................................
حجت |2012-07-29 17:16:56
آقای صادق عزیز،فکر کنم شما این اطلاعات را از قدم زدن کنار جاده جعفر آباد .پارس آباد بدست آوردی عزیزم بهتره معلوماتت را بیشتر کنی
...................................................................................................
مغانی |2012-07-29 18:57:12
آقا صادق اگر سن شما اجازه نمیده چطور در مورد بزرگان تاریخ بدون مطالعه و بواسطه نقل قول از کسانی که آیا صلاحیت دارند یا نه اظهار نظر میکنید.اشخاصی که امنیت منطقه را تامیین میکردند در امور خیریه تلاش میکردند.اگر کمی فکر کنید متوجه میشوید آن زمان که دادگاه نبود حکومت مرکزی قدرت کنترل مرزها را نداشت اگر بزرگ مردانی مثل فرض اله بگ نبود چه اتفاقاتی در
منطقه میافتاد.ظالم بودن خانها یا بگها به این دلیل عنوان میشود که کسانی که خاطی بودند (دزدی میکردن یا کارهای ناپسند انجام میدادند...) توسط آنها مجازات میشدند.
...................................................................................................
ارش پاشایی - پسران فرض الله بیگ پاشایی |2011-11-24 00:39:26
انوشیروان پسران فرض الله بیگ که عظیم اقا بیگ . اسماعیل اقا بیگ در روح کندی بیله سوار مغان در حال زندگی هستند که بنده نوه ی عظیم اقا بیگ می باشم و مرحوم همزه اقا بیگ که پدر بزرگ ارسام پاشایی و عموی پدر من می شوند سال 1382 فوت کردند .
...................................................................................................
هادی میکائیلو |2011-07-19 02:49:03
ارسام جان لطفا با من تما بگیر برای راهنمایی ... TEL 09193458233
هادی میکائیلو |2011-07-19 02:44:47
بسیار ممنون از نوشنه های زیبا
...................................................................................................
هادی میکائیلو |2011-07-19 02:43:11
از نوشته های گرانبهایت نهایت تشکر رادارم
...................................................................................................
سعيد شاددل - عكس فرهاد بيرامي را دارم |2011-06-21 01:02:59
مي خواستم عكس فرهاد بيگ را در سايت قرار دهيد با تشكر
...................................................................................................
برادران طالش ميكائيل |2011-06-12 20:44:55
طايفه طالش ميكائيل شامل شش تيره قيزيل گچلي ،جانيار،مولالو،نورولو،قره باغلو وبنه لر مي باشد.
...................................................................................................
انوشيروان برادران |2011-06-12 20:28:05
لطفا تحقيق كنيد وبنويسيد فرزندان فرض الله بي كجايند؟
...................................................................................................
انوشيروان برادران - فرزندان فرض الله بي كجايند؟لطفا تحقيق كنيد |2011-06-12 20:26:01
...................................................................................................
آراز |2011-05-28 02:27:41
سلام . خسته نباشید .برای من جالب بود که آقای باقرزاده استثنایی را از نظر املایی اشتباه نوشته بودید.
...................................................................................................
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

ما همیشه هستیم ...