نقل از مرحوم حاج رحيم بيگ زاده
-
به قلم دهنز عباس زاده نوه آن مرحوم
تايپ از :علي رضا اصلاني

قوجه بیگلو:

این طایفه از جنوب خاک عثمانی(ترکیه کنونی) به ایران مهاجرت کرده و از قزلباش های شاه اسماعیل به شمار میرفتند که در جنگ ایران و عثمانی به نفع ایران و شاه اسماعیل جنگیده و حماسه ها افریده اند.


1- جلوس طایفه قوجه بیگلو – قوجه بیگ و پسران قوجه بیگ – حاج حسنعلی بیگ – استان بیگ

2- پسر حاج حسنعلی بیگ – علیرضا بیگ – رییس تیره علیرضا بیگلو

3- پسران استان بیگ - چهار پسر از یک مادر به نامهای 1- میرزا حسین – آقا حسین – خان حسین – شاه حسین 2- دو پسر از یک مادر نیز به نامهای علی حسین – کلب حسین

4- پدر قوجه بیگ به نام ببر سیاه مشهور بوده که یکی از سرداران و نام آوران نادر شاه بود

5- استان بیگ عموی علیرضا بیگ و همچنین پدر زن علیرضا بیگ بود .

6- ردیف 3 بند 1 که چهار پسر استان بیگ را تشکیل داده از بنیان گذاران طایفه عیسی لو واقع در محل ارشق (ارشه) هستند که در واقع اجداد طایفه عیسی لو می باشند . همچنین پسران ردیف 3 بند 2 استان بیگ هفت تیره از طایفه قوجه بیگلو را به نام تیره های 1- جوروق بیگلو 2- نورواله بیگلو 3-نصر اله بیگلو 4-شاه پلنگ خان 5-آل اسکندر 6- توپال آلی را تشکیل داده اند .

...........................................................................................


اما حدود و اختیارات حاج حسنعلی بیگ پدر بزرگ تیره علیرضا بیگلو از مال و مکنت و اغنام و احشام و اراضی و مراتع بسیار غنی و در بی نازی بسر میبرده اند . که در ذیل بشرح آن می پردازیم :


1- دره بنفشه (بنفشه دره سی) 2-پیله چای با بیست وچهار روستا و با شانزده ییلاق و با شش اسیاب آبی 3- محله ارشق (ارشه) کلخوران از جمله حاج حسنعلی بیگ هفتاد قطار شتر داشته که هر قطار از هفت شتر جماز و باربری تشکیل شده بود و در جلوی هر قطار شتر یک شتر نر نیز بعنوان جلودار افسار شتران به تعداد ان افزوده می شد که جهاز همه شتران از پارجه های حریر بسیار مرغوب مخمر بافت با سلیقه و با ظرافت بسیار مخصوص نقش و نگار جهاز شتران را زبانزد عام و خاص کرده بود که اکنون در تهیه آن پارچه های مخمری باید هزینه های بسیار هنگفت را متحمل شد .

حتی کسانی که در آن زمان در مراسمات عروسی برای خرید جهیزیه دخترانشان به بازار می رفتند چون جنس پارچه جهاز شتران حاج حسنعلی زبان زد همه بود به بزاز می گفتند که پارچه ای برای ما تدارک ببیند از جنس جهاز شتران حاج حسنعلی باشد و نه بدل آن بلافاصله بزاز متوجه می شد و همان پارچه را به قواره می کشید .

جلوس نادر شاه مقارن است با زمان حاج حسنعلی . در زمان جلوس نادر شاه که قاعدتا هر پادشاهی یا هر سرداری که پا به عرصه مملکت داری می نهاد اولین سیاستش این بود که به سراغ کسانی برود که از مال و مکنت و اغنام و احشام بیشتری برخوردار باشند .

در آن زمان نیز یعنی در حدود دویست و پنجاه سال پیش قبل از جلوس طایفه قاجاریان بزرگترین ملک و فئودال خطه آذربایجان حاج حسنعلی زبانزد همه بود که مورد ظن نادر شاه و سرداران وی شد که به دستور نادر شاه و توسط سرانش تمام مال واموال و دارایی و اراضی حاج حسنعلی مصادره دولت نادر شد و ما بقی اموال نیز ثبت و ضبط اموال دولت شد - گذشته از اینها پیله چای و کلخوران و دره بنفشه را خادمان اردبیل از دولت خریدند و محال ارشق (ارشه) محمد بیگ پدر نوراله بیگ از خالصه دولت بنام تیره علیرضا بیگ در آوردند و چون قراش بیگ پدر امن اله بیگ ریش سفید تیره علیرضا بیگلو بود توسط محمد بیگ دعوت شده و جریان را با ایشان مصلحت فرمودند .

قراش بیگ با مصالحه محمد بیگ خالصه بدست آورده را بین تیره های رعیت گارام ساری (لیملوکندی) و هانپا و خود تیره علیرضا بیگلو تقسیم نموده و ملک خویش را بنام خودش به سند مالکیت امضا نمودند و سه آسیاب آبی طایفه علیرضا بیگلو بنامهای زیر بالاخانه مجید خان واقع در ساری تپه مال درگاه بیگ و دیگری در یارم تپه مال آدی گوزل بیگ پدر قراش بیگ و سومی روبروی آسیاب یونس بیگ مال نوری بیگ عموی قراش بیگ که هرکدام به قیمت نا چیزی به نوراله بیگ رئیس تیره نوراله بیگلو فروخته شد .

...........................................................................................


بهرام خان قوجابیگلو :

 بهرام خان قوجه بیگلو: بزرگمردی از تبار اصلان خان روملو و سرکرده ای غیرتمند از نسل قوجه بیگلو هاست او فرزند مردی بود که بیش از پنجاه سال از عمر خود را در میدان مبارزه و جنگ سپری کرده بود بهرام خان در میان هشت فرزند نوروالله بیگ قوجه بیگلو از نظر سنی کوچک ترین انها محسوب میشد اما همه ی صفات شجاعت و جسارت و دلاوری پدر را به ارث برده بود .

و در این میان وارث درگیری های ایلی و غارت و چپاول ایلات و طوایف دیگر نیز شده شده بود به طوری که در دوره ی سرپرستی او بر طایفه ی  نوروالله بیگلو شدیدترین جنگ ها و در گیری ها ی قوجه بیگلو ها با حاجی خواجه لو ها گیگلو ها و ایلات اردبیل و خلخال به وقوع پیوست بعد از در گذشت نوروالله بیگ فرزند ارشدش محمد بیگ جانشین پدر شد و حدود پانزده سال بر خاندان بیگ زادگان نوروالله بیگ لو به طور مشترک با سردارخان بر کل طایفه ی قوجه بیگلو ریاست کرد.

اوازه ی بهرام خان قوجه بیگلو با پیدایش نهضت مشروطه خواهی و فعالیت ازادیخواهان در اردبیل و مشکین  بیشتر شد به طوری که هیبت و ابهت او لرزه بر اندام طرفداران مشروطه و نظام جدید در اداره ی امور کشور می انداخت حقیقت این است که بهرام خان از همان اوایل فعالیت مشروطه خواهی در مشکین و اردبیل به مخالفت و قلع و قمع انها بر خاست ازادیخواهان از ترس او جرات فعالیت در مشکین شهر و قلمرو شاهسون ها را پیدا نمی کردند.

 

...........................................................................................


نوروالله خان قو جا بیگلو :

نوروالله بیگ قوجه بیگلو :از مشاهیر بسیار معروف ایل شاهسون و  از رجال و فرماندهان سپاه ایران در دوره ی سلطنت محمد شاه و ناصر الدین شاه قاجاراست.

نوروالله بیگ پسر علی حسن از احفاد قوجه بیگ و بنیانگذار طایفه ی مسما به اسم خود در ایل شاهسون بود که حدود پنجاه سال با اقتدار و جاه و جلال بر خاندان خود سر پرستی کرد.

 

عکس: از خان های شاهسون و اشخاصی از طایفه ی قوجه بیگلو


رؤساي طوايف قوجابيگلو، عيسي‌لو، گيكلو و حاجي‌خوجالو با اميرلشگر عبدالله‌خان تهماسبي و ديگر افسران ارتش احتمالاً در بهار 1923م./1302ه‍.ش.

ايستاده از چپ به راست: ايلديربيگ قوجابيگلو، امامعلي‌خان قوجابيگلو، اميرخان قوجابيگلو (اميرتومان)، محرم‌بيگ قوجابيگلو، اسماعيل‌بيگ قوجابيگلو، نوروزخان قوجابيگلو، آيازبيگ قوجابيگلو، مين‌باشي‌بيگ حاجي‌خوجالو، عاليشان‌خان گيكلو، جوادخان حاجي‌خوجالو، حاتم‌خان گيكلو، بهرام‌خان قوجابيگلو، حاجي‌فرج گيكلو، اميراصلان عيسي‌لو و برادرانش موسي‌بيگ و عيسي‌بيگ و ناشناس. نشسته از چپ به راست: اميني، جعفرقليخان، ناشناس، گورشاد خسرولو، آغاكيشي پيرايواتلو، اميني (نوكر بهرام‌خان) و محمده (نوكر نوروزخان) ايستاده در جلو: ابوالقاسم‌خان سرتيپ، عبدالله‌خان اميرلشگر و سرهنگ محمدعليخان

 

...........................................................................................

 

دوره ی نوجوانی و حتی کودکی او مصادف با جنگ های خونین فرزندان قوجه بیگ بود و با چشمان خود قطعه قطعه شدن پدر و عمو ها و بنی اعمام خود را دیده و کینه و عقده ها را با قتل و کشتار و غارت و چپاول بنی اعمام و جنگ و مبارزه با نیروهای دولتی ایران و مرزبان اشغالگر روسیه خالی کرد زندگی و شخصیت حقیقی نوروالله بیگ با توجه به انبوه گزارش ها و نوشتجات ماموران روسیه و حکمران اذربایجان و اردبیل بر ضد او در هاله ای از ابهام قرار گرفته است از یک سو او را به عنوان فرمانده رشید  واران جنگجوی شاهسون در میادین در مرزهای روسیه و قلمرو ایل شاهسون چهره ی انسانی یاغی غارتگر و شرور را از او ترسیم کرده اند. در دوره ی محمد شاه قاجار (1250-1264 ق) نوروالله خان در جنگ با اوزبک ها افغان ها و ترکمن ها به عنوان فرمانده واحدهایی از سواران شاهسون شرکت داشته و رشادت ها از خود نشان داده بود.

 

به گزارش رضا قلی خان هدایت در یکی از این عملیات ها جنگ چنان مغلوبه شد که سواران طرفین چون تار و پود به یکدیگر اختلاط و ارتباط جستند و در ان محاربه نوروالله خان شاهسون که سر کرده ای مرادافکن و دلیری صف شکن بود جنگی رستمانه کرد و بسیاری از ان سواران را بر خاک افکند او در میدان عملیات دیگر جلادتی به کمال ظاهر ساخته و دشمنان را پراکنده کرده بود.

 

در این دوره از تاریخ زندگانی نوروالله بیگ مورخان متقدم دوره ی قاجار از شجاعت و رشادت و دلاوری نوروالله سخن گفته اند.

 

نوروالله بیگ در جریان اختلاف های خاندان قاجار به تخت نشانیدن ناصرالدین شاه در سال 1264 ق نیز نقش موثر و تعیین کننده داشت و حاجی میرزا اقاسی صدر اعظم  وقت را که مخالف سلطنت ناصر الدین شاه بود.

تعقیب و اسباب و اموال او را غارت کرد و به خاطر همین دخالت کار ساز بود که تا پایان عمر حامیانی در تهران و در بار ناصرالدین شاه داشت و در مواقع خطر به تهران میرفت و سخت ترین مشکل ها را حل میکرد.

 

نورو الله بیگ هشت پسر داشت به نام های: محمد بیگ و امیر خان و احمد خان و بایندر و طرلان و ماشاالله و انشا الله و بهرام خان که هر یک از انان در نوع خویش سرکردگانی بزرگ در طایفه ی قو جه بیگلو به شمار میرفتند که از معروف ترین و شجاع ترین فرزند نوروالله بیگ به بهرام خان میتوان اشاره کرد که بزرگ سواری زبده و سرکرده ای معروف و شجاع در طایفه قوجه بیگلو به شمار میرفت.

...........................................................................................

 از چپ به راست : حاج فرج حاتمي ( پدر حاتم خان گيگلو ) - بهرام خان قوجه بيگلو ( پدر علی خان  بهرام نژاد ) - نوروز خان قوجه بيگلو - جواد خان امير تومار - عاليش بيگ

 

...........................................................................................

 

فرستنده مطلب : جناب آقای ارسام طالش میکائیل


 

 

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی مطالب خلاف نظام ، شئونات اجتماعی ، توهین یا افترا به کسی می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
برای تماس با شما لطفا ایمیل خود را بدرستی وارد کنین تا با شما اگر لازم باشد در تماس باشیم .


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

علیرضا
0 # پیشنهادعلیرضا 1397-12-14 22:13
با سلام دوست عزیز آقا جواد لطف کن یه کم بیشتر توضیح بده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
جواد
0 # طایفه قوجابیگلوجواد 1397-12-10 15:30
باسلام
خدمت تمامی طایفه قوجابیگلو
متاسفانه چند تن از اهالی طایفه شما با فامیلی کامرانی قوجابیگلو با بدحسابی وکلاهبرداری باعث بدنامی شما و بدنامی کل آذربایجان شده اند.
لطفا به این مشکل توجه داشته باشید .سپاس
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
داوود
0 # نظرداوود 1397-08-23 14:25
الطفا از خانها ى زمان پهلوی بنویسید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
علیرضا
+2 # اطلاع رسانیعلیرضا 1397-08-08 07:19
با اسلام به همه من از بزرگان خود شنیده ام که رضا شاه از یکی از خانها قوجه بیگلو می پرسند خان تو بزرگیی یا من که شاه ایرانم خان جواب میده جواب میده میده والله من به اجداد خود اطلاع دارم که چگونه جلو روس وعثمانیو ازبک مقاومت می کردند که وارد ایران نشوند ولی از اجداد شما خبر ندارم حالا خودت بگویم من بزرگم یا شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
علیرضا
+2 # خبرعلیرضا 1397-08-08 06:58
با سلام به اطلاع عموم برسانم که شاهسون در طول تاریخ حافظ ایران بوده اند ولی دولتهای مرکزی به دلیل اینکه از همین اقوام حساب می بردند این اقوام را به جاهایی دیگر می کوچاندن مثل رضا شاه در صورتیکه در زمانی که روسها به ایران حمله کردند همین شاهسون ها می توانستند جلو روسها مقاومت کنند ولی به دلیل بی کفایتی رضا شاه روسها وارد ایران شدند وا فرودگاه مهرآباد آمدند ورضاشاه مثلا کبیر را مجبور به تبعید کردند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
شاهرخ حاتمی
+1 # ارتقا به عضویت ویژهشاهرخ حاتمی 1397-06-09 16:16
با سلام و خسته نباشید به زحمت کشان و تهیه کنندگان این سایت.
وبا سلام و صلوات و فاتحه به روح اجدادمان و نیاکانمان .
من شاهرخ حاتمی هستم از طایفه گوجه بیگلو(عیسی لو) من از پدرم و او هم
از پدر بزرگم خبر مهاجرتمون از ترکیه رو شنیده بودم والان که این موضوع
را در اینجا خوندم به درستی این موضوع مطمعن تر شدم .خدمت شما
زحمتکشان محترم میخواستم عرض کنم که من علاوه بر این خبر که سینه
به سینه از اجدادمون بهم رسیده رو علت مهاجرتمون از ترکیه رو هم میدونم
که اگه اجازه بدین در ایمیل بعدی به شما عرض کنم.

با تشکر از شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
میثم
0 # سعید قوجه بیگلومیثم 1397-04-11 17:03
به نقل از سعید قولی قوجه بیگلو:
با سلام سعید قولی قوجه بیگلو هستم خیلی خوشحالم کسانی هستن کع از گذشته ماها و افتخارات طایفه ما سخن می گویند و متاسف هستم نمیشه به زبان اصلی خودمان ترکی حرف بزنینم و تایپ کنم این مشکل زبان هم با کمک شما فعالان حل می کنیم

سعید جان اگر ب این سایت دسرسی داری جواب بده اینجا واقعا کارت دارم لطفا
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ایلیا
-1 # تاریخ یعنیایلیا 1397-03-13 22:41
سلام متاسفانه تاریخ رو تعدادی به ما دیکته مکنن وما از فیض حقیقت بی نصیب میکنن.وقتی از خان ها بیگ ها سخن میگن بی اختیار یاد ریعت طایفه های کوچک که توسط برخی از این بیگ ها قتل عام و اموالشون بتاراج رفته فکر میکنم شاید ای بیگ ها همان سواک زمان خویشن که خون مردم رو میمکیدن و اموال مردم رو برا خوش خدمتی به شاهان قاجار هدیه میدادن حیف که تاریخ از عشایر ایلات مغان کم نوشته از فرهنگ و زندگی ساده ومعنویات ان زمان از زنان فرش باف دختران کیسو بلند با لباس زیبا پسران عشایر طبیعت زیبا مغان اصلان چرا مغان تاریخ چه میگوید جز تعریف از جمعی که ظاهرا ان زمان سری در خورجین شاهان داشتن حیف تاریخ بر ما سیاه ماند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
مهدی احمدی منش
+3 # Ghojabyliمهدی احمدی منش 1397-01-30 09:32
سلام.
بنده از ترکان قشقایی طایفه قوجه بیگلو استان فارس هستم
آیا طایفه ما با قوجه بیگلوهای اردبیل نسبتی دارند؟
لطفا مستند یا کتاب نقل قول معتبر دارید به اشتراک بزارید
@ghojabigloha
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
داوود
0 # سؤالداوود 1396-11-10 07:39
إز خانها كشته شده برزند و خروسلو و آرزنقه بنويسيدnnhau
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
علي
0 # جوابعلي 1396-12-10 04:22
سليماني به وسيده يحث إز طوائف يا ناكوزي كشته شده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
عليرضا
+2 # سوالعليرضا 1396-11-06 22:13
چرا در بعضي إز متنها جوادخان أمير تومار را به حاج خواجه لو نسبت ميدهند و بعضي متنها هم به قوجه بيگلو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
عليرضا
0 # انتقادعليرضا 1396-11-06 21:57
با سلام. بعضي إز طائفه ها شجره نامه خود را به صورت شاخه اَي تهين وچاپ كرده اند لطفا برأي طايفه قوجه بيكلو هم ترسيم تماثيل
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سروش افشاری
0 # طایفه افشارسروش افشاری 1396-05-15 18:33
با توجه به روایات و سندیت‌های تاریخی موجود، اتحادیه ایل شاهسون از چند طایفه شامل بومیان دشت مغان (احتمالاً آلان‌ها و تیره مهرگانیان آریایی نژاد " آینالی‌ها = آئینه‌ای‌ها، مهرپرستان") و مهاجرینی مانند اعقاب طوایف افشار و طوایف شاملو (مهاجر از آناتولی) و برخی از قبایل قزلباش و غزهای ترک نژاد آسیای میانه، تشکیل یافته باشد که تحت یک اتحادیه سیاسی، نظامی و اجتماعی خاص با زبان رسمی ترکی ائیلیاتی برای افراد ایل، گرد هم آمده‌اند و در سده‌های ۱۶ تا ۱۸ میلادی نقش سیاسی و نظامی پر رنگی را در تاریخ منطقه و حتی ایران داشته‌اند
بیشتر طوایف شاهسون از اعقاب قزلباش که شامل هفت ایل از جمله روملو شاملو اسناجلو افشار قاجار تکلو بهارلو میباشند.بنده خود از ایل افشار که ساکن مشگین شهر میباشیم هستم.مستحضر هستید که نادر شاه افشار در اصلاندوز تاجگذاری کرده و شبی هم در مشگین شهر و در کهنه قلعه فعلی اتراق نموده.ما هم بنا به دلایلی از آن زمان در مشگین شهر مستقر گردیده ایم یحتمل.و در روستای بالوجه که در مشگین داری شهرتی زیاد میباشد ساکن شده و از خوانین منطقه هستیم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
رضا کامرانی قوجه بیگ
0 # نظررضا کامرانی قوجه بیگ 1396-04-11 03:02
با سلام به همه دوستان
یکی از دوستان یا همون هم طایفه ای بگم بهتره که نظر بسیار جالبی داد گفت روز تولد نوروالله بیک بزرگ خاندانه قوجه بیگلو رو روز طایفه نام گذاری کنیم من میخوام کامل ترش کنم بگم که روز طایفه و همبستگی و دیدو بازدید کنیم تا کسایی مثل من که خیلی از فامیل ها و هم طایفه ای هایه خودمو ن میشناسم رو تو اون روز به خصوص ببین مو آشنا بشم .‌.‌.
اگه اینجوری میشد چی میشد یعنی یکی پیدا میشه این روز رو نام گذاری کنه و ظریفه رو دوره هم جمع کنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسینعلی کامرانی
+2 # نگاه به تاریخ و تعصب به آنحسینعلی کامرانی 1396-04-06 05:11
باسلام من هم از طایفه قوجه بگلو هستم وافتخار میکنم ویک گوشزد به همه عزیزان
با نگاه و مطالعه پیشرفت کشورهای اروپایی و آمریکا متوجه میشویم که ملت این کشورها مسیر پیشرفت خود را همواره از نگاه به تاریخ وگذشتگانشان پیدا کرده اند .پس ما هم همواره باید این امر راسرلوحه زندگیمان قرار بدهیم .طایفه قوجه بگلو نماد رشادت و پایمردی و غیرت سرزمین مادری ما است.یاشاسین قوجه بی نسلی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
فرهادتوفيقي قوجهبگلو
+3 # فرهاد توفيقي قوجه بيگلوفرهادتوفيقي قوجهبگلو 1396-03-08 11:45
با سلام و تشكر از اطلاعات خوبتون. در وهله اول آندسته از عزيزاني كه مي‌فرمايند تعصبات قومي و طايفه‌اي بايد عرض كنم كه دشت مغان به واسطه همين تعصبات قومي و طايفه‌اي بود كه پابرجا ماند. دوماً، ما بايد افتخار كنيم كه صرفنظر از اينكه طايفه‌هاي مختلفي هستيم ديگران به واسطه همين اتحادي كه در تصاوير مشاهده مي‌فرمائيد از ما حساب مي‌برند. سوماً، اگر مردمان غيور خطه سر سبز و دشت زرخيز مغان نبود كه الان استاني به اسم اردبيل نبود. پس بياييد همه طوايف دست به دست هم بدهيم و در جهت آباداني دشت عزيز مغان تلاش كنيم تا نسلهاي بعد از ما هم آنچنان كه ما به پدرانمان افتخار مي‌كنيم به ما افتخار كنند. زنده با طوايف مغان علي‌الخصوص طايفه بزرگ قوجه‌بيگلو. ياشاسين آذربايجانيميز. ياشاسين بويوك تورك ميلتي.
با احترام
فرهاد توفيقي قوجه‌بيگلو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
میثم قدبیگ لو
+1 # سلاممیثم قدبیگ لو 1396-01-25 20:25
از طایفه قدبیگ لو هستم از سربند استان مرکزی هیچ نشانی از طایفه ام دندارم فقط میدانم نام عموهایم قوجه بیگ لو بوده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
رسول عیوضی
+1 # نوشتن حقایقرسول عیوضی 1396-01-08 06:14
با سلام .من از طایفه تکله هستم .مطالب شما همراه با تعصب واغراقه .بزرگ قوجا بیگلو نوروز بیگ است .شما همش از بهرام بیگ می نویسید .تو خود تیره نورالله بیگلو محمد بیگ وامیر خان معروف تر از بهرام بیگ واطلا بعد از نورالله بیگ محمد بیگ ریس تیره بود.واقیتارو بنویسید .مردم به خدا قدرت تشخیص دارن .شما وقتی یکی رو بزرگ میکنی من خواننده برخی مطالب که شاید درست باشه رو هم دیگه باور نمی کنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سعید قولی قوجه بیگلو
+3 # تشکر از سایتسعید قولی قوجه بیگلو 1396-01-05 21:22
با سلام سعید قولی قوجه بیگلو هستم خیلی خوشحالم کسانی هستن کع از گذشته ماها و افتخارات طایفه ما سخن می گویند و متاسف هستم نمیشه به زبان اصلی خودمان ترکی حرف بزنینم و تایپ کنم این مشکل زبان هم با کمک شما فعالان حل می کنیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
...
0 # ... مجموعه نظرات گذشته ...... 1395-03-16 08:26
ناشناس - نقل قول از: |2016-01-03 06:26:51
محسن ب نوشت:
با سلام به همه دوستان کسی از شما اطلاعی از سلیمان بی از برزند دارد وچگونه دشمنا کشتنش لطف کنید اطلاع رسانی کنید
...................................................................................................
علیرضا - نظر |2015-08-06 11:57:57
با سلام به همه زحمت کشان سایت اگرامکانش هست شجره نامه این طایفه اصیل را حهت اطلاع عموم بگذارید . از همه دست اندر کاران کمال تشکر را دارم حق نگهدارتان
...................................................................................................
شهرام پاشایی |2015-06-23 15:13:50
سلام به همه دوستان عزیز مخصوصا از طایفه قوجابیگلو با توجه به اینکه نوروالله بیگ ازمعروف ترین شخصیت های طایفه می باشد روز تولد ایشان را روز طایفه قوجابیگلو نام گذاری کنیم واین
روز روز عید طایفه ماباشد تازمینه ساز شروع دوباره این طایفه باشد
...................................................................................................
ناشناس |2014-06-27 15:44:18
واقعا جای تاسف دارد که هنوز که هنوزه بحث طایفه از چهره پارس اباد پاک نشده با این وضعیت هنوز انتظار دارن پارسا اباد پیشرفت کنه واقعا برای همه شما متعصب های طایفه پرست متاسفم که باز هم دارین بحث طایفه ها رو ادامه میدین.دنیا داره روی ریل پیشرفت حرکت میکنه اما شما های طایفه پرست هنوز دارین از خاندان خود تعریف وتمجید می کنین.
...................................................................................................
محسن ب |2014-05-03 11:50:41
با سلام به همه دوستان کسی از شما اطلاعی از سلیمان بی از برزند دارد وچگونه دشمنا کشتنش لطف کنید اطلاع رسانی کنید
...................................................................................................
داوود |2014-05-02 11:16:38
دوستان من هم سلام دارم به همه بزرکواران عزیزان ا گر شجره نامه این طایفه را کشی دارد در سایت جهت اطلاع عموم بکذارد. با تشکر از گردانندگان سایت
...................................................................................................
محمد علي بيگ زاده |2014-04-23 16:05:23
بنده نوه حاج رحيم بيگ زاده قوجه بيگلو و افتخار ميكنم كه عضوي از اين تاريخ پر افتخارم
...................................................................................................
وحيد |2014-04-23 15:59:47
منم نوه حاج رحيم بيگ زاده هستم ، و بهش افتخار ميكنم. ممنون از اطلاعات خوبتون
...................................................................................................
حسین |2014-04-18 03:59:15
با سلام به همه همخون های اصیل قوجهبیکلو این طایفه به قدری گذشته ر وشن و شفافی داشته که ثبت تاریخ شده و همچون سپری نفوذ ناپذیر در برابر تجاوزات دشمن از زمانهای قدیم محافظ شرف وناموس ایران زمین بوده است .به قدری شهامت از خود نشان داده اند .که تا پای جان ایستادگی می گردند و تکه تکه می شدند ولی در برابر دشمن خم نمی شدند .بله دوستان ما وارث خون چنین غیور مردانیم اگر این شیر دلان نبودند ایران از خیلی وقت پیش ها زی ر چکمه متجاوزین تار و مار می شد.پس سر فراز باد قوحکهبیگلو ها که اسم شهامت را یدک می کشند فکر کنم این جواب کوبندهای با شد برای یک نخاله که اسم این طایفه را از روی کینه رعیت بیگلو حک کرده
...................................................................................................
ناشناس |2014-03-27 13:51:17
سلام ممنون از سایت خوبتون من هم به عنوان یکی ازنوادگان بهرام خان قوجه بیگلوفک میکنم بایدبا بالابردن آگاهیمون نسبت به گذشته مون عزت نفسمون رو بالاببریم وباردیگر برای منطقهوکشورمون افتخاربیافرینیم
...................................................................................................
Javad |2014-03-26 15:09:47
سلام من جواد هستم از طايفه قوجه بيگلو .وافتخار ميكنم
...................................................................................................
ناشناس |2014-03-22 16:51:12
سلام بر طایفه قوجه رعیت لو.عیدبر شما مبارک باد.
...................................................................................................
aynur beigzadeh |2014-03-14 20:38:23
salam man haji rahimin naticesiyam ve bina eftikhareleyram
...................................................................................................
سیامک - با سلام |2014-02-05 12:11:02
اسلام و دورد فراوان به مردان پاک و غیرتمند و شجاع و میهن پرست طوایف دشت زرخیز مغان که این دشت زرخیز از شجاعت و غیرت آن مردان شجاع و نترس محفوظ مانده است و وظیفه ماست که با تلاش و کوشش این منطقه را به منطقه سرسبز و گردشگری تبدیل کنیم تا زبان زده عام و خاص گردد.
با تشکر - سرداری نوه نوروزخان قوجه بیگلو
...................................................................................................
شر ار ه |2014-01-07 22:12:55
سلام من از نبیر گان بهر ام خان هستم وبه طایفه ی خود افتخار می کنم ممنون از اطلاعات خوبتون
...................................................................................................
هم طایفه - همدردی |2013-12-29 11:02:00
باسلام خدمت عزیزان قوجه بگلو،اینهمه افتخارمیکنیم چرابه دنباله رواون بزرگواران نیستیم نوه ایشان هستیم ولی متاسفانه خودمون هیچکاری نکردیم کدوم افتخارکسب کردیم یه ذره بخودمون
تکان بدین
...................................................................................................
چمران ساوه قوجه بگلو |2013-12-21 12:21:35
با سلام
مادر بزرگ من ار چمران ساوه مي باشد و فاميليش قوجه بگلو بود. اگر از دوستاني که در اين مورد اطلاعي دارند و يا اينکه اينها از همان طايفه معروف قوجه بيگلو هستند و هر اطلاعات ديگر خوشحال مي شوم که به من اي ميل بزنند و من از آنها اطلاعات بگيرم. با تشکر از شما

...................................................................................................
داریوش فریدی قوجه بیگلو |2013-12-15 02:02:19
با سلام
من داریوش فریدی قوجه بگلو از نواده های اسماعیل بیگ هستم ممنون از همه بابت جمع آوری اطلاعات این اطلاعات باعث شد تا من با اصالت خودم بیشتر آشنا شده و اقوام خود را پیدا کنم ما همه از یک پدر هستیم بهش افتخار میکنم لطفا در فیس بوک همدیگرو أدد کنیم تا بیشتر باهم آشنا بشیم
dariush faridi
بسیار خوشحال شدم سپاسگذارم
...................................................................................................
اسسم |2013-12-04 23:07:37
سلام من خیلی خاندان قوجه بگلو رو دوست دارم لطفا اطلا عات بشتری در موردشون بزارید مممنون میشم
...................................................................................................
امیر حسین |2013-12-04 23:03:46
با سلام خسته نباشید برای هرچی قو چه بگلو عزیز هستش من مادر بزرگم از نسل ونوادگانه بهرام خانه خیلی دوست داداش دوباره خاندانشو ببه بینهمن امدم وبراش خوندم از اون کسانی ممنونم که این طایفهی شجاع ودلیر رو شجره نامشو برامون گزاشتن
...................................................................................................
M |2013-12-04 22:57:05
با سلام هم قطار خدا قوت خدمت تمامی نوادگان قوجه بگلو ، بنده فامیلی ام قوجه بگلو تنها می باشد و از این که نسلی شجاع و دلیر داشته ام افتخار می کنم
...................................................................................................
محمد متقی - پدران من از ایل شاهسون تهران از نژاد فارس میخواست |2013-11-04 05:14:28
با سلام به کسانیکه در مورد ایل فارس زبان که در شهریار ساکن بودند و بعد از انحا در اطراف خمین کوچ میکنند لذا هرکس اطلاعاطی در این مورد دارد بهایمیل بنده ارسال نماید خیلی سپاسگزار میشوم فدای شما متقی
...................................................................................................
مجيد |2013-10-09 17:01:47
سلام واقعا جاي تشكر دارد من نوه حاج رحيم بيگ زاده هستم وافتخار ميكنم كه ازين طايفه با اصل ونصب هستم
...................................................................................................
محسن بی کس - الارلو سرفراز |2013-09-23 23:08:30
من افتخار می کنم که یک الارلویی سرافراز هستم و دوست ایمان و بهنام خلوتی
...................................................................................................
سجاد بهرام نژاد |2013-07-27 05:17:51
نوه هوارخان هستم بابام ایرج بهرام نژاد ok
...................................................................................................
سجاد بهرام نژاد |2013-07-27 05:13:59
من طایفه قوجابیگلو افتخار میکنم شجا و...
...................................................................................................
سجاد بهرام نژاد - با سلام طایفه قوجابیگلو مهشورترین طایفه مغان به شم |2013-07-27 05:04:07
مهشور ترین بهرام خان تو طایفه بود
...................................................................................................
حمیدشکیبایی قوجه بیگلو - باسلام من به د ا شتن ایل طایفه ام افتخار می کنم وا |2013-05-15 21:38:25
...................................................................................................
ناشناس - سلام |2013-05-04 09:01:38
باسلام،آفرین به تعصب شیواخانم،پسوندشو باافتخارحذفش کرده
...................................................................................................
فردین |2013-04-20 01:41:15
خیلی ممنون از اطلاعات کاملتون درباره طایفه بزرگ قوجه بیگلو
...................................................................................................
فردین - سلام. بسیار ممنونم از اطلاعاتی که دادید من افتخار |2013-04-20 01:36:40
...................................................................................................
حجت - قوازبیگ |2013-03-11 10:14:56
سلام لطفا درمورد قوتاز بیگ اطلاعات بدیدچون هرجا میرم هیچ چیزی درموردش نوشته نشده
...................................................................................................
محسن |2013-09-23 18:15:10
بیچاره فوت کرد در پارس اباد مغان
...................................................................................................
ناشناس |2013-03-02 00:37:37
با سلام
من نوه عباس خان هستم .با سپاس از مطالب زیبای شما .
...................................................................................................
بهروز قره پور درگاهلو - قدر دانی و تشکر |2013-02-03 14:01:13
تشکر میکنم از زحمات بینظیرتون که ما را از تاریخچه پدرانمان آگاه میسازید و اگر از تاریخ معاصر قوجابیگلو هم بنویسید برای آیندگان جالب خواندنی و یک تاریخ برای آنان میشود.
...................................................................................................
ولیزاده - آشنایی |2013-01-07 12:46:36
باسلام وعرض ادب خدمت فامیل بزرگوارجناب آقای علیجانی قشقایی.ازابراازمحبت ووفاداریتون نسبت به طایفه قوجه بیگلوخیلی خوشحال ومتشکرم امیداوارم همیشه سلامت وادامه دارطایفمون باشی.
...................................................................................................
شیوا |2013-01-02 19:12:32
من هم ازطایفه قوجابگلوهستم.افتخارمیکنم.ولی ازپسوندفامیلیم توشناسنامه حذفش کردم
...................................................................................................
شایان خدادادی از پارس آباد مغا - ابراز افتخار |2012-12-18 22:08:29
سلم خسته نباشید.من یک نوجوان از طایفه قوجه بیگلو هستم و خیلی افتخار می کنم که از این طایفه هستم . طایفه ی من در زمان خود بی نظیر بود ند . از صمیم قلب از عوامل اجرا یی این سایت تشکرمیکنم.
...................................................................................................
ادریس نیشا - تشکر |2012-12-16 23:32:04
سلام خسته نباشید
...................................................................................................
محمد زينالپور عيسي لو - من از طايفه عيسي لو هستم |2012-12-14 02:53:44
من از طايفه عيسي لو هستم جدم مرحوم اشرف بوده وپدر بزرگم مرحوم حاج اسماعيل بوده و والده پدر بزرگم تمام بوده خواهشمند است ضمن درود به تمامي اقوام بزرگم مرا مطلع داريد متشكرم .
...................................................................................................
علي عليجاني قشقايي |2012-11-01 04:28:44
باسلام مطالب جالبي بود منم از طايفه قوجابيگلو از ايل بزرگ قشقايي هستم كه اين مطالب پيوند خويشي و قومي اين دو ايل را به ما فهماند. پسر عموها ما هم ساكن شيراز هستيم ولي دلمان با شماست.
...................................................................................................
سرداری |2012-09-27 14:18:25
آقای شاپورنظری ارد بیلی است.آقای ولیزاده خودت هم میتونی باهاش تماس بگیری چون شمارهاش تو سایت هست
...................................................................................................
ولیزاده - باسلام |2012-09-24 13:58:44
باسلام .آقای سرداری خواهشابه اقای نظری بگید که فقط طایفه خودش راتعریف نکندبیشترتحقیق بفرمایند به چندنفراکتفانکنندچون اکثرنویسندگان بومی اینکاروکردن(بیشترطایفه خودشان راتمجیدکردن) البته نمیدونم آقای نظری بچه کدوم طایفه است.
...................................................................................................
سرداری - سلام |2012-09-20 23:20:41
آقای باقرزاده حتما با آقای شاپورنظری تماس بگیریدچون ایشان در مورد شاهسونها الان کتاب مینویسد وساکن اردبیل است.شماره آقای شاپورنظری09141512158تماس شما بااوحتما برای طوایف مفید خواهد بود.باتشکر
...................................................................................................
سهند رحیمی |2012-07-24 20:57:27
خیلی تشکر از فعالیت های شما (((( لطفا رحیم خان را بیشتر معرمی کنید)))))
...................................................................................................
ناشناس |2012-07-21 15:43:29
برادرعباسزاده ضمن تشکر،شمادرموردتیره علیرضابیگلوتعریف کرده ایدولی عکس فوق گویای چیزدیگریست .
...................................................................................................
محمود |2012-02-11 17:29:27
سلام :ساغ اولون تشکرلر
...................................................................................................
بابك |2012-02-04 17:30:20
سلام
خسته نباشيد بابت اين مطالبي كه گذاشتيد سپاسگزارم سايت شما نياز به تعزيف ندارد و خود مطالب بيانگر ارزش اين سايت مي باشد.
...................................................................................................
شایان |2011-12-15 10:28:34
بسیارخوبادامه دهید
...................................................................................................
علی بابالو زهرا |2011-12-13 00:35:57
لطفا درباره طایفه علیبابالو وتیره های وابسته به ان اگر مطالبی دارید اطلاع رسانی کنید
...................................................................................................
parisa |2011-10-26 16:57:53
خیلی خوبه ,اگه اطلاعاتی در مورد طایفه ایناللو یا اینانلو دارید لطفاً بذارید
...................................................................................................
عابدین |2011-08-13 17:49:56
بنام الله تنها واژه ی پرستش سلام خسته نباشید سایت خوبیه برای اگاهی ار طوایف مختلف دشت مغان. توصیه می شود بیشتر راجب زندگی و خصوصیت طوایف نوشته شود هر چند دیگه امروزه طایفه ها قاطی هم شدند شهر نشینی به عنوان یک طایفه قلمداد می شود!!
...................................................................................................
ناشناس |2011-04-22 18:09:20
vali fek konam aghaye beygzade khalefe vagee re be arzetan resandeand chon alirezabeyg on adami nabode ke farmodeand ye adame bozdel va tarso bodeand
...................................................................................................
ناشناس |2014-04-23 16:17:10
اگه تاريخو خونده بودي اين حرفو نميزدي، يه مطالعه داشته باشي بد نيست واسه خودت ميگم باعث ميشه يكم اطلاعاتت بره بالا به كسيم تهمت دروغ گويي نزني ميدوني كه اون دنيا بايد جواب پس بدي!
...................................................................................................
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حجت علیزاده درگاهلو
0 # تیفوسحجت علیزاده درگاهلو 1396-08-29 01:08
سلام. افتخار میکنم از طایفه قوجه بیگلو هستم. و از کسانی که تاریخ رو بررسی کردن متشکرم. ولی کمی ناقص گفتن.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سعید
0 # سلامسعید 1395-07-28 13:30
سلام بر هم طایفه های عزیز من هم از طایفه قوجا بیگلو تیره خسرولو هستم و از بلا ها و مصیبت های که این طایفه کشیده آگاهم این مصیبت ها هنوز هم در چهره های مردمان جنگجوی بیچاره این قوم قابل مشاهده است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

ما همیشه هستیم ...