طایفه ی طالش میکائیلو :

طالش میکائیلو: بعد از پایتن جنگ ایران و روس در دوران فتحعلی شاه قاجار و انضمام نواحی طالش اران و قسمت شمالی دشت مغان به قلمرو روسیه بسیاری از طوایف شاهسون و طالش مغان با تمهیدات حکمرانان اردبیل و مشکین و ایل بیگی های شاهسون و سرحدداران مغان از قلمرو روسیه کوچیده و در خاک ایران و حاکمیت دولت ایران سکونت اختیار کردند طایفه ی طالش میکائیلو از این دسته طوایف بود که از روسیه وارد خاک ایران و مستقر شدند. که اولین دسته این طایفه در سال 1244 ق وارد ایران و دشت مغان شد.

 

طایفه ی الارلو :


طایفه ی الارلو: این طایفه در جنگ زمان فتحعلی شاه قاجار و در پی جنگ ایران و روس از روسیه وارد خاک ایران شدند و نیمی از اقوام خویش در ان زمان در روسیه باقی ماندند طایفه ی الارلو جزو قدرتمندترین و جنگجوترین طوایف شاهسون محسوب میشود که فواید زیادی به کشور و مردم ایران انجام داده.

 

محمدقلی خان الارلو :

از مشاهیر بزرگ و عشایر دشت مغان و اردبیل است که در دوره ی ناصرالدین شاه قاجار به خاطر ازاد اندیشی و مخالفت با استبداد دستگیر و زندانی شد او در پیدایش نهضت مشروطه خواهی با برقراری ارتباط نزدیک با میرزا علی اکبر اقا مجتهد اردبیلی و سایر ازادیخواهان اردبیل به حمایت از ان نهضت برخاست و با لقب سیف الملک یا سیف الوله از سوی انجمن ولایتی اردبیل به عنوان حکمران ان شهر منصوب شد و به پشتگرمی قدرت و نفوذ ایلی خود به ازادیخواهان کمک کرد.

 

زرگری ها طوایفی هستند که قفقاز اسکان داشته و در دوره ی صفویه بیشتر انها صاحب حرفه ی زرگری و طلاسازی بودند. بعد از جنگ ایران و روس و انعقاد عهد نامه ی ترکمنچای در سال 1243 ق تعدادی از خانوارهای انها به ایران کوچانده شدند و در دشت مغان اسکان یافتند.

تنها شخصی که در این طایفه از نام و مقام بالایی برخوردار بود بدل بیگ زرگر بود. در اواخر دوره ی قاجار این با تضعیف خاندان ها و کد خدایی این طایفه بیشتر خانوارهای ان پراکنده شدند و قشلاقاتشان به دست طایفه ی طالش میکائیل لو افتاد.

 

بدل بیگ زرگر سرحد بیگی :

کربلایی بدل بیگ فرزند محمد علی کدخدای زرگر و سرحدبیگی بیله سوار مغان در دوره ی سلطنت مظفرالدین شاه قاجار بوده است. او از مردان شجاع و غیرتمند و کریم النفس و سخاوتمند بوده و مردم داری و ایلداریش زبانزد عام وخاص  است.

مسئله ی مهم در زمان بدل بیگ زرگر در حوادث دوره ی مشروطه طلبی است که نام او در جمع روسای طوایف شاهسون در زیر تلگراف انها به مجلس شورای ملی در سال 1328 ق درج شده است.


فرستنده مطلب : جناب آقای ارسام طالش میکائیل

 

 

تاریخچه عشایر طایفه خلیفه لو / مغان :
تهیه و تنظیم: فرصت بهراد


بنا به مطالعات انجام گرفته در زمان شاه عباس اول ینصر پاشا به همراه اتباع خود از آسیای صغیر به ایران آمدند تعدادی از عشایر برای سازماندهی در اختیار آنها قرار گرفت ،طوایفی که تحت سرپرستی ینصر پاشا بودند به دستور شاه عباس شاهسون نامیده شد ینصر پاشا بعد از گشت و گذر سبلان را ییلاق و مغان را قشلاق شاهسون اعلام نمودند
و به همراه اتباع خود که شامل 3300 چادر بودند در ایالت اردبیل اقامت اختیار کردند- پسران ینصر که هرکدام طایفه ای را در اختیار داشتند که بعد ها طوایف کوچکتر دیگر از آنها بوجود آمدند بعنوان مثال از قوجه بیگ- طایفه قوجه بیگلو و از آن نیز دو طایفه کوچک) مرادلو 200 و اودولو 100 چادر داشتند و طایفه خلیفه لو 400 چادر داشتند بوجود آمدند

شاید آمار فوق براساس گزارش سرهنگ ای.جی.اگرویچ کمیسر سرحدی روسیه در امور عشایر شاهسون های بیله سوار بود که در سال 1248ه.ش/1870 ق. خلیفه لو را 400 چادر اعلام نموده اند

و بر اساس گزارش راده در سال 1258ه.ش/1880ق - خلیفه لو از طوایف اصیل وابسته به کرت بیک (قورت بیگ)بود غیر از خلیفه لو از طوایف تالش میکائیل لو- مغانلو- اودلو- مرادلو- زرگر نیز نام برده شده است که بعدا از قورت بیگ جدا و خود را طایفه مستقل اعلام نمودند قورت بیگ از اغوزها و از طایفه افشار بوده و به همراه ینصر پاشا به ایران آمدند.

 طایفه حسین حاجلو از طایفه های بزرگ دشت مغا ن میباشد در گذشته اغلب در دامنه کوههای خروسلو  زندگی میکردند و دارای چندین تیره (حمزلو - حاجعلی لو - قنبرلو-جرایلو  - استانلو - تاغلو - گوده لر  و....) درقشلاقهای ساری قوی - عالیشان قشلاق - احمدخان  - و........ و به علت کمبود آب در آن منطقه به روستاهاوشهرها و اکثرشان به تهران مهاجرت کرده اند.


فرستنده مطلب : جناب آقای علی آذر حسین حاجلو

 طایفه جلودارلو یکی از مهمترین و متنفذترین طوایف دشت مغان است که مرکز اصلی آن روستای چالماکندی و شهر جعفراباد مغان می باشد.
از جمله روستاها و قشلاقات معروف این طایفه که اغلب به نام تیره های مختلف نامگذاری شده است عبارتند از؛ قشلاق اسماعیل خان (تیره های اسدی رزمجو، دشتی و...)، قشلاق قهرمان، قشلاق حاجی هوار پارسا، گلدوست ها، نریمان، قشلاق عزیز، قشلاق حاج سلیمان، قشلاق مهدی خانلو (رزم آذرها، هوشمند، ایزدی و...)، روستاهای ولی مملو، مایه دره سی (جعفرخانی ها)، روستای خورخور، و....
ازجمله روستاهها وقشلاق ها می توان گفت که قشلاق احدخان مباشد(تیره های احمدخان وحاج جلیل می باشد که (تیرهای رنجبر)میباشد.

فرستنده مطلب : ناشناس

 

...................................................................................

 

 

 

 

تاریخ اولیه بنای روستایی چالما کندی رو پدر مرحوم جلیل آقا مرحوم احمدخان بنیان گذاشته به مدت ۱۵ یا ۱۷ سال،  به تنهایی در روستای کنونی چالما کندی ساکن شده ، میخوام  قسمتی از تبارمون را برای شما بنویسم،از خودم شروع کنم که خان زاده هستم صیاد رنجبر جلودار فرزند صمد فرزند مرحوم جلیل آقا فرزند مرحوم احمد خان فررند مهدی خان فرزند سعادات خان که اصالتن به قرباغ میرسد،  و اگر بیشتر بگم به روم باستان میرسد که همراه اسکندر مقدونی به ایران امدن و بعد درگذشته سرداران ان بر قسمت های مختلف پراکنده شدن که نیاکان ما بعد ها در قرباغ ساکن شدن و بعد قابل ذکر است که مهدی خان ۱۲ پسر داشته که یازده برادرش به منطقه مغان امده و جعفر اباد کنونی که در واقعه بخش اصلی روستای چالما کندی میباشد که از این طایفه کرد خریداری نموده و بخش مهم از خاک عظیم از مغان را صاحب شدن در اصل شهر جعفر اباد قسمت عظیمش مال مرحوم احمد خان و فرزندش جلیل آقا (جلیل خان یا جلیل بیگ)شاخته میشود تعلق داره که بماند.

 

فرستنده مطلب :صیاد رنجبر جلودار

 

 

 

 

طایفه عربلو یکی از طایفه های مغان است که هنوز هم  عده کثیری از افراد آن عشایر هستند .گفته می شود که بخشی از افراد این طایفه در استان فارس ،زنجان و قره چمن تبریز ساکن هستند (شاید علت آن سیاست جابجایی عشایر شاه عباس باشد) ولی انچه مسلم است هم اکنون این طایفه به سه تیره :


1-منصور خانلو
2-سعد یارلو
3-ساوالانلوتقسیم شده و در چند منطقه از جمله شهر تازه کند قدیم(که قبلا قشلاق خصوصی آنها محسوب می شد)،منطقه قره دره (واقع در بخش هفت کشت و صنعت)،محله عربلو  پارس آباد و بخش عمده دیگر آن در شهر مشگین و دو روستای آن به نام عربلو کندی و ارشق ساکن هستند.

شغل بیشتر افراد این طایفه عشایری و ییلاق آنها واقع در بین اراضی روستای آغبلاغ مشگین و کوه آیقار.


 

فرستنده مطلب : جناب آقای نیکروز ارژنگی  - این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

اینجا به بزرگ بودن و جنگجو بودن و ثروت طوایف شاهسون میپردازیم .این طوایف  از لحاظ جنگجو بودن به ترتیب قدرت و جنگجویی در زیر نوشته شده است :

 

  • طایفه ی حاج خواجه لو با ریاست جواد خان.
  • طایفه ی الارلو با ریاست نجفقلی خان.
  • طایفه ی قوجه بیگلو با ریاست بهرام خان.
  • طایفه ی گیگلو با ریاست حاتم خان گیگلو.
  •  طایفه ی اجیرلو با ریاست نصرت شاهین.
  • طایفه ی عیسی لو با ریاست امیر اصلان بیگ.
  • طایفه ی طالش میکائیل لو با ریاست فرض الله بیگ.
  • طایفه ی قره داغلو با ریاست مصطفی خان.
  • طایفه ی زرگر با ریاست بدل بیگ.

 

در این دسته بندی بر اساس قدرت و جنگجو بودن طایفه بر اساس قدرت خود به ترتیب قدرتشان قرار داده شده است.

 

با سلام:

بیننده گرامی اطلاعاتی از این طایفه برایمان ارسال نشده است.لطفا برای شناساندن این طایفه بزرگ ما را یاری کنید.شما که این صفحه را باز کرده اید نشانگر این هست که یا شما از این طایفه هستین و یا دوست دارید از این طایفه بیشتر بدانید.

سپاسگزارم : باقرزاده

 

با سلام:

بیننده گرامی اطلاعاتی از این طایفه برایمان ارسال نشده است.لطفا برای شناساندن این طایفه بزرگ ما را یاری کنید.شما که این صفحه را باز کرده اید نشانگر این هست که یا شما از این طایفه هستین و یا دوست دارید از این طایفه بیشتر بدانید.

سپاسگزارم : باقرزاده

ما همیشه هستیم ...