پارس‌آباد برآيند موقعيّت جغرافيايي و اقتصادي مغان است. حدود 50 سال پيش، آنگاه كه برنامه‌ريزان كشاورزي ايران چشم گشودند و مغان را «ديدند»، پارس‌آباد جوانه زد و به سرعت رشد كرد.اين رشد به قدري سريع بوده است كه امروزه پارس‌آباد شهري است با مختصّات خاصّ خود: شهر مهاجران، شهر اسكان‌يافتگان عشاير و ايلات، شهر توليد گندم و ذرّت و پنبه و قند، شهر كارخانه‌ها و شهر كار.از گذشته‌هاي دور نقطه‌اي كه شهر كار، در آن واقع است، چه مي‌دانيم؟ اطّلاعات اندك ما در باره‌ي‌ آن بخش از تاريخ كره‌ي زمين، كه در ادوار زمين‌شناسي، از هم مي‌گسلد و گم مي‌شود؛ نشان مي‌دهد كه «مغان تا اوايل دوران سوّم زمين‌شناسي به صورت درياي كم‌عمق، در زير آب بوده است و چون ارتفاع كمتري نسبت به سطح آبهاي آزاد دارد (پارس‌آباد حدود 30 تا 40 متر) تا نيمه‌ي دوّم دوران سوّم، شكل خليج داشته است. از اين دوران به بعد، بر اثر كاهش تدريجي آب، به صورت جلگه‌ي وسيعي بين رود كر و ارس شكل گرفته و اكنون حدود سه ميليون سال است كه صورت خشكي دارد»(1)
مي‌دانيم كه بخش عمده‌ي اين سه ميليون سال در «نقطه‌ي تاريك تاريخ»(2) واقع است و دانش ما در مورد رويدادهاي آن بسيار اندك، غير يقيني و تنها مبتني بر فسيل‌شناسي و شناخت عمر رسوبات است. پيشتر كه مي‌آييم اندك ـ اندك در مي‌يابيم كه به قول زيست شناسان، «حدود يك ميليون سال از پيدايش آدمي بر روي زمين مي‌گذرد.»(3)

حقيقت آن است كه بخش روشن اين يك ميليون سال، به سختي بر10هزار سال بالغ ميشود. به اين معني كه كمتر ملّتي را ميتوان پيدا كرد كه تاريخ روشن 10 هزار ساله داشته باشد. چه ابتداي بخش روشن تاريخ، اختراع خط است و اختراع خط، حتّي با سخاوتمندي خاصّي كه در اندازه گيري عمرهاي تاريخي به عمل مي‌آيد، به سختي تا «هفت هزار سال» بالغ مي‌شود.(4)
روشن است كه از اين نظر وضع مغان ـ زادگاه و زيستگاه پارس‌آباد ـ پوشيدگي پيچيدگي و ايهام بيشتري دارد.
مورّخين و گزارشگران پارس‌آباد كه با احساس غروري تحسين‌برانگيز، از كتاب درسي جغرافياي استان اردبيل، سال دوّم آموزش متوسّطه‌ عمومي، نقل مي‌كنند كه «جلگه‌ي مغان روزگاري آباد بوده و تمدّني داشته كه بعدها بر اثر حوادث نامعلومي از ميان رفته است»(5) و آبادي اولتان را بازمانده‌ي 12 شهري مي‌دانند كه به اسامي 12 ماه سال، در كنار ارس بنا شده بوده است،(6) در صدد برنيامده‌اند كه روشن كنند چرا بايد تمدّني در ساحل رودخانه‌اي پر آب و زميني با خاك زراعي مرغوب، آنچنان نابود شود كه ديگر تا قرنها كوچكترين ادامه‌اي نداشته باشد.
اينكه شهري يا شهرهايي بر اثر زلزله يا فرو رفتگي زمين از بين برود، عجيب نيست. شگفت‌آور و سؤال برانگيز آن است كه ساحل رودخانه ارس از نابودي آن شهرها! تا اواسط سده‌ي حاضر، ‌لم‌يزرع و غير مسكون باقي مانده و تنها مرتع زمستاني شبانكاران باشد، تا آنكه در سال 1328 هجري شمسي به نام قوچ‌قشلاقي(7) نمود پيدا كند!
منظور انكار وجود احتمال تمدّني از دست رفته نيست. بلكه گفتني است كه در مورد اين شهرها و تمدّن آنها چيزي نمي‌توان گفت مگر آنكه عمليّات باستان‌شناسي كافي صورت پذيرد، اشياء و آلات بدست آمده مورد مطالعه‌ي علمي قرار گيرد و آنگاه كه وجود چنين شهرهايي به اثبات رسد اين مسأله روشن شود كه آيا اين شهرها در استفاده از آب رودخانه، به نحوي ابتدايي، موقعيّت مردم امروز پارس‌آباد را داشته‌اند يا نه؟ چه مي‌دانيم كه لازمه‌ي اسكان و ده‌نشيني كه بعداً به شهرنشيني تبديل مي‌شود، بوستان‌كاري و كشاورزي است ـ مخصوصاً كشت آبي ـ چيزي كه فلسفه‌ي وجودي پارس‌آباد بوده است.
بسيار گفته‌اند(8) ايرانيان قديم در استفاده از آب به وسيله‌ي قنات «= كانال) استاد و پيشرو بوده‌اند. با اين حال اگر روزگاري؛ تمدّني در شانه‌ي جنوبي رود ارس وجود داشته، بي‌شك از چنين امكاني ـ امكان فارياب كردن زمين زراعي به وسيله‌ي رود ارس ـ برخودار بوده است. قرايني در دست است كه انسان را وا مي‌دارد تا حدس بزند كانالهاي كم‌عمقي كه در جابه‌جاي اين پاره از دشت وجود دارد و به كانالهاي نادري معروف‌اند، احتمال سابقه‌ي ديرينه‌تري دارند. اين تنها يك حدس است در كنار يك واقعيّت. و آن اينكه زمين اين پاره از دشت، براي ديم‌كاري مناسب نيست و خشكسالي مداوم آن را تهديد مي‌كند. نمونه‌اش را در هفت هشت سال گذشته ديديم. مگر آنكه فرض كنيم تغييرات آب و هوايي مهمّي بعد از فروريزي تمدّن باستاني بوجود آمده باشد.
اگر اين فرض را كنار بگذاريم در‌مي‌يابيم كه تهديد خشك‌سالي و عدم بهره‌برداري صنعتي به منظور آبياري زمين زراعي دو متغيّر اجتناب‌ناپذيري بوده است كه پارس‌آباد و حوالي آن را براي مردم غير قابل سكونت دايمي ساخته است كما اينكه به محض استفاده‌ي كشاورزي از آب ارس اسكان شروع شد و پارس‌آباد شكل گرفت.
در حد فاصل بخش تاريك جلگه‌ي مغان (قسمت پارس‌آباد) و بخش امروزي و روشن آن، يك فاصله‌ي زماني تقريباً هزار ساله قرار گرفته است. و مبداء اين حد فاصل مساعي جغرافي‌دانان مسلمان از قرن چهارم هجري به بعد است كه گاهي با پاي پياده حدود «بلاد» و «قراء» ـ شهرها و روستاها ـ را مساحي مي‌كردند. آنان از «مغان» كه به صورتهاي «موغان»، «مغكان»، «موقان» ثبت كرده‌اند، غفلت نكرده‌اند.
گي لسترنج كه متخصّص جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي است نوشته‌هاي جغرافي‌دانان نامبرده را در كتاب خود(9) خلاصه كرده، مي‌گويد: «موغان يا مغكان يا موقان نام دشت باتلاغي بزرگي است كه از دامنه‌ي كوه سبلان تا كناره‌ي خاوري درياي خزر كشيده شده و در جنوب مصبّ رود ارس و شمال كوههاي تالش قرار دارد.… كرسي موغان در قرن چهارم، شهري بوده، به همان نام، كه اكنون تعيين محل دقيق آن دشوار است.
تعيين محل دقيق كرسي مغان كاري شايسته بوده و وجهه همت كساني است كه شناخت جغرافياي تاريخي مناطق و كشف اماكن باستاني را مشغله‌ي ذهني و علمي خود ساخته‌اند. كار باستان‌شناسان را به خودشان واگذاريم و اميدوار باشيم كه به زودي در مغان اقدام به حفاري خواهند كرد و جنبه‌هاي گوناگون زندگي نياكان ما را روشن خواهند كرد. به واقعيّت بنگريم.
عمر پارس‌آباد تقريباًٌ به اندازه متوسط عمر ساكنان آن است. در سال 1330 پارس‌آباد به وسيله‌ي مهندس پارسا مدير عامل شركت شيار بنياد نهاده و به همين سبب پارسا آباد خوانده شده است(10) امّا بعدها به دليل اشكال در تلفّظ «دو الف بلافاصله» يكي از الفها حذف شد و شكل نوشتاري پارس‌آباد صورت امروزي خود را يافت «پارس‌آباد»
موقعيّت پارس‌آباد يعني طول جغرافيايي 38 و عرض شمالي 39 درجه، از فروريزي شهرهاي افسانه‌اي دوازده‌گانه تا حضور شركت شيار (1330) محل قشلاقي دامداران بوده است و البته به دليل وابستگي زمين به آسمان يعني انتظار باران، استفاده‌ي اقتصادي غير دامداري از عرصه‌ي دشت مغان ممكن نمي‌شده است و همين مسأله جايگاه مناسبي براي حيات وحش ايجاد مي‌كرده كه اشتهار آهوي مغان از همين زاويه‌ي ديد قابل بحث است.
چنين است كه اين پاره از دشت، خالي از حضور صنعت و شهر، به عرضه‌ي رقابتهاي دائمي شبانكاران با همديگر در قرنهاي گذشته و بعدها عرصه‌ي جنگهاي ايران و روس و همچنين نا آرامي‌ها و ستيزه‌جويي‌هاي طايفه‌اي در عصر قاجار تبديل مي‌شود. ناآرامي‌هايي كه به موجب آن شاه قاجار به خانلرخان اعتصام‌الملك مأموريّت داد تا به مغان بيايد و مأمور «سرشماري و قطع و فصل دعاوي شاهسون بشود.»(11)
شركت شيار و بعدها بنگاه عمران دشت مغان با در ديدرس نهادن گونه‌اي ديگر از زندگي ـ كشاورزي ـ و نيز با در اختيار نهادن زمين زراعي موجب جذب مهاجران(12) از شهرها و آباديهاي دور و نزديك و جلب و جمع ايلات و عشاير شد. و بعدها تشكيلات شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان كه به نوعي برآيند همان بنگاه عمران مغان و شركت شيار بود (و همه‌ي اينها محصول اقليم جذاب مغان بود) به اين جذب و جمع سرعت بخشيد و در اندك مدّتي كه به سختي بر نيم‌قرن بالغ مي شود وضعيتي پيش آمد كه پارس‌آباد امروز را داريم.

شكل گيري و رشد دامن‌گستر اين شهر محصول چرخه‌ي موج‌واره و به هم‌پيوسته‌ي كار و زمين و سرمايه همراه با نيروهاي متخصص و ابزارهاي پيبشرفته‌ي كشاورزي و صنعتي است(13) پارس‌آباد از نمونه‌هاي برجسته‌ي يك شهر نوبنياد است كه از پيش طرّاحي شده نيست. از 20 ساله تا 70 ساله نمي‌توان كسي را سراغ گرفت كه شاهد نطفه بستن، بدنيا آمدن و كامل شدن محلّه‌اي نبوده باشد.
به طور كلّي شايد بشود گفت كه پارس‌آباد جزء نادر شهرهايي است كه ساكنان آن شاهدان توسعه‌اش هستند.
پارس‌آباد شهر بزرگي است. نه از اين نظر كه اماكن باستاني و آسمان‌خراشهايش چشم هر بيننده‌اي را به خود خيره كند و نه حتّي عليرغم انبوه جمعيّت دانشگاهي، چنان دانشگاهي داشته باشد كه بشود به آن افتخار كرد. خيلي از شاخصهايي كه درجه‌ي بزرگي و رفاه شهر را معيّن مي‌كنند در پارس‌آباد وجود ندارد. اين شهر كه شهر مرفّهي نيست با وجود آنكه در اوّل راه است، امّا شهر بزرگي است از اين رو كه تفكّر روستائي و قبيله‌پرستي ايلاتي را به سرعت پشت سر نهاده و به تفكّر و تعقّل شهري رسيده است و اگر با يك دست در حال صدور كالاهايي مانند گندم و پنبه و شكر و موادّ لبني به تمام نقاط ايران است با دست ديگر مي‌نويسد و به صدور انديشه مي‌پردازد و از آنجائيكه ذهن و عين شهر در ساختار آينده‌ي آن اثر قاطع دارند، توسعه‌ي مضاعف شهر در آينده نياز به حدس و پيشگويي ندارد.

اگر بخواهيم پارس‌آباد را با يك شهر بزرگ بسنجيم درخواهيم يافت كه معمولاً نيروي كار از حاشيه‌ي شهر به درون آن جذب مي‌شود. در اينجا اين روند درست برعكس است يعني نيروي كار از شهر به بيرون سرريز مي‌كند و شبانه به خانه بر مي‌گردد، به شهر. به شهري كه عيناً و ذهناً هر روز گسترش بيشتري مي‌يابد و پنبه‌زارها و گندمزارها و… كارگران و همزمان با آنها متخصّصان هر روز به توفيق ديگري نايل مي‌آيند.
آنچه اين توفيق را به اين شهر نوجوان ارزاني كرده است، تعدد بسيار زياد قبايل ساكنان آن است به طوري كه كسي نمي‌تواند خود را بومي بنامد و در عين حال هيچ كس غير بومي نيست. افراد را هدفها و آرمانها به يكديگر مرتبط مي‌سازد و نه ايلات و قبايل.
هواي شهر نه ماه معتدل است و سه ماه تقريباً سرد.
انديشه‌ها، متساهلانه نفس مي‌كشند، رشد مي‌كنند و به تفكّر مي‌رسند. تفكّر به تمدّن شكل مي‌دهد و زبان وسيله‌ي تبادل تفكّر و انديشه است. شناخت يك منطقه از طريق شناخت ذهن و زبان آن مطمئن‌ترين نوع شناخت است.
مردم پارس‌آباد همچون مردم ساير نقاط آذربايجان به زبان تركي آ‎ذربايجاني تكلّم مي‌كنند. متأسّفانه الفباي خاصّي براي اين زبان وضع نشده است. اين زبان اصوات مخصوصي دارد كه نوشتن و خواندن آن را به خط عربي مشكل مي‌سازد، از اين رو كه اصوات اختصاصي زبان تركي آذربايجاني در اين خط مي‌شكند. اين زبان در مقايسه با زبان فارسي نوعي مصدر مركّب دارد كه امكان بالقوّه‌اي براي آن پديد مي‌آورد.(14)


هنر: موسيقي و صنايع دستبافت

كمتر خانه‌اي مي‌توان پيدا كرد كه در آن چيزي از دستبافت‌هاي سنّتي مانند گليم و جاجيم ديده نشود. در بررسي تاريخ هنر منطقه، رسوب زندگي درازمدّت شبانكاره‌اي، كمبودها و امكانات خاصّ آن را نبايد از ياد برد كه طبعاً بر هنر مردم اثر ماندگار نهاده است. به طوري كه رفتن و گم شدن در آن سوي كوهها، در صنايع دستبافت، خود را به صورت بز_روها و بزرگراههاي بي‌بازگشتي كه تنها نخي آنها را از همديگر جدا مي‌سازد(15)(كساني كه به موازات هم يا در جهت خلاف هم مي‌روند) و در نهايت راضي شدن به نوعي تقدير شبانكاره‌اي را به نمايش مي‌گذارد. مفاهيمي مثل حسرت و هجران و تعبيرات و سمبل‌هايي از آنگونه كه گفتيم از اين رو كه بيانگر حالات نفساني‌اند در اشعار و ترانه‌ها و قصّه‌ها به وفور به گوش مي‌خورد و خوانده مي‌شود. آنچه كه خالق ماهنيسي «ترانه‌ي توده‌اي» خوانده مي‌شود اغلب شعري از نوع باياتي است، كه از كوتاهترين اشكال بيان است امّا آنچنان بدوي و زيبا و اصيل و اثرگذار است كه نظيري برايش نتوان پيدا كرد. ترانه‌ها مشحون از پياله و نمادهايي مانند آن است كه هفته‌هاست آن را به دست خودمان در طاقچه گذاشته‌ايم و از ديدن آن غافل مانده‌ايم. آيا اين پياله استعاره از واقعيّت وجود عزيزي نيست؟

پيالالار ايريفده‌دير
هره‌سي بير طرفده‌دير
گؤرمه‌ميشم بير هفته‌دير
يار بيزه قوناق گله‌جك
بيلميرم نه واخت گله‌جك

زندگي شهرنشيني، گليم‌بافي و جاجيم‌بافي را به قلّاب‌بافي و مليله‌دوزي و منجوق‌دوزي و بافت ورني تبديل كرده است و ترانه‌هاي آكنده از حسرت و ضرب‌آهنگ سازهايي كه صلابت كوهها را به ياد مي‌آورد، به اجبار جهان پيرامون اندك اندك رنگ مي‌بازد و مجبور مي‌شود كه خود را با داده‌هاي صوتي و تصويري روزگار معاصر هم‌قدم و هم‌كلام سازد.


شهر و فضاي تنفس آن
شهر تقريباً فضاي سبز ندارد و از سالهاي پيش شهرداران مجموعاً در تخريب فضاي سبز فعّال بوده‌اند. امكانات بالقوه بسيار زياد است. اگر مسئولان زيبا و سالم‌سازي شهر، سر خود را به طرف ارس برگردانند خواهند ديد كه اين مادر/‌رود علاوه بر به بار و بر نشاندن مزارع و باغات، لطف‌هاي ديگري نيز دارد. از جمله آنكه ساحل ارس كه فاصله‌اي با شهر ندارد گردشگاه طبيعي دلپسندي است كه اندكي دلسوزي، اندكي تفكّر اقتصادي و اجتماعي مي‌طلبد. خاصه كه ارس ساحل‌بندي شده‌است و طغيان رودخانه وايجاد خسارت تقريباً منتفي است و نام ارس كه در ادبيات اين كشور ريشه دوانيده است به خودي خود جاذبه‌ي توريستي ايجاد خواهد كرد.


فعاليّت‌هاي ذهني
شهر اكنون درصدد بر آمده است كه خود را بشناسد. امروز محصول ديروز است و شناخت امروز با توجّه به گذشته به دست مي‌آيد. توجّه به گذشته در واقع جستجوي ريشه‌هاست. تا بدانيم از كجا و چگونه آمده‌ايم؟ و به كجا و چگونه خواهيم رفت؟ از اين لحاظ است كه چهار كتاب نسبتاً مفصّلي كه صبغه‌ي تاريخي/ مونوگرافيك دارند بطور همزمان چاپ و منتشر شده است.

اشكالاتي كه هر كدام از اين كتابها ممكن است داشته باشند، مد نظر نيست. حقيقت آن است كه جز در يك مورد همه‌ي آنها اوّلين تجربه‌ي نويسندگان بوده و هر يك از نقطه نظر خاصّي شايسته‌ي توجّه است.


در اين كار نسبتاً بزرگ، آقاي عزيزالله قلمي مغان را از روزگاران قبل از تاريخ تا عصر مشروطه و تا امروز، زير ذرّه‌بين گذاشته و به علاقه‌مندان نشان مي‌دهد كه اين سرزمين چگونه در روزگاران گذشته عرصه‌ي رقابت و ميدان كارزار اقوام و دولتها بوده است. به قراري كه در پايان جلد اوّل كتاب تأكيد شده است، در جلد دوّم به «بررسي اوضاع و تغييرات و تحوّلات در سالهاي اخير مي‌پردازد»: كه اميدواريم هر چه زودتر چاپ و منتشر شود.
مشخّصات كتابشناسي كار آقاي قلمي در فهرست منابع آمده است.


دو سال بعد از چاپ كار آقاي قلمي، خانم اعظم عوض‌پور با علاقه و پشتكار خاصّي كتابي با مشخصاتي كه در فهرست منابع خواهد آمد، به چاپ رساند.
كتاب او مخصوصاً از دو نظر جالب توجّه است. اوّل آنكه با تكيه بر جداول هواشناسي در نهايت، تصوير نسبتاً علمي و قابل توجه از وضعيّت آب و هواي مغان به دست مي‌دهد و ثانياً با ارائه‌ي آمار و ارقام مربوط آموزش و پرورش «دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي» سيماي آموزشي شهر را به روشني نشان مي‌دهد. نظرگاه خانم عوض‌پور در مورد جغرافياي مغان تنگتر از نظرگاه لسترنج است. يعني او مغان را محدود به حدود بيله‌سوار و پارس‌آباد و گرمي مي‌داند.


جلد اوّل اين كتاب حاوي اطّلاعاتي در مورد جغرافياي طبيعي و تاريخي مغان و ويژگي‌هاي شهرها و آباديهاي مهمّ آن است.
نظرگاه آقاي قاسمي همان نظرگاه رايج و امروزي يعني محدوده‌ي سه شهرستان پارس‌آباد، گرمي و بيله‌سوار مي‌باشد. او در جلد دوّم كتابش به كند و كاو در حيات روزمرّه‌ي كوچ‌نشينان دشت مغان پرداخته است. همين پرداختن به زندگي عشاير كه گسترش شهرنشيني روز‌به‌روز صحنه‌ي زندگي شبانكاره‌اي را براي آنها تنگتر مي‌كند و دور نيست كه اين نوع زندگي در دشت مغان به كلّي متروك شود، حسن كار آقاي قاسمي است.
مقدّم بر اين سه كتاب ـ احتمالاً در سال 1364 ـ گام اوّل را در ارائه توصيفي از مغان، آقاي سهراب آدي‌گؤزلي برداشت. كار او اگر چه جزء كتابهاي به اصطلاح جلد سفيد بوده و صفحه‌ي حقوق نيز ندارد، با اين به طور غريزي از اصول منوگرافي دور نيست. در اين كتاب آقاي آدي‌گؤزلي با رعايت اقتصاد كلام زير عنوان اوضاع اجتماعي و فرهنگي دشت مغان با تيترهاي…، مراسم‌ها(عين نگارش آديگوزلي حفظ شده است)، ادبيّات كهن و جديد، خرافات واعتقادات، هنرها و سرگرميهاي دشت مغان سخن مي‌گويد. اين كتاب 122 صفحه دارد.
در ارائه فهرست و بررسي كتابهايي از اين دست، كتاب «مغان در گذر تاريخ» نوشته‌ي آقاي احد ناصري بيله‌سوار را نبايد فراموش كرد. نظرگاه آقاي ناصري در مورد حدود مغان بيشتر معطوف به شهرستان بيله‌سوار است اين كتاب حاوي يك سري اسناد تاريخي در مورد خطوط مرزي ايران و روس است كه خودي خود بسيار گرانبهاست.

شعر و ادبيّات

پرداختن به شعر به عنوان يكي از عاليترين محصولات تفكّر بشري كه در مشرق زمين حامل بار اخلاق و حكمت و فلسفه نيز بوده است، از همان آغاز پيدايش شهر مشهود است. از نخستين مجموعه شعرهاي چاپ شده، بايد به مجموعه‌ي «آي ساوالان» كار آقاي بختيار عليمرادي(موغان اوغلو) اشاره كرد. بعد از چاپ «حيدر بابا»ي شهريار كه جلد اوّل آن از نمونه‌هاي برجسته‌ي شعر سهل ممتنع تركي بود خيلي‌ها به فكر نظيره‌سازي بر آن افتادند كه كار آقاي عليمرادي در همان حوزه قابل بررسي است. اين مجموعه علي‌رغم تمام مشكلاتي كه از نظر تكنيكي دارد، به عنوان نخستين قدم در چاپ مجموعه شعر از پارس‌آباد به يادماندني است.
چند سال بعد در سال 1370 آقاي فرامرز دهقان مبادرت به چاپ مجموعه شعر «جلوه عشق» كرد. جلوه عشق حاوي مجموعه‌اي از اشعار دو زبانه‌ي تركي و فارسي است كه در قالبهاي متفاوت به نظم در آمده است. درونمايه‌ي اغلب سروده‌هاي آقاي دهقان، عرفاني است و البتّه گاهي اشاراتي نيز به ذات شبانكاري شاعر دارد.
به دنبال «جلوه عشق» در سال 1376 شادروان جعفر قره‌پور كه نخست «مغانلي سرمد» وبعد «تورال» تخلّص مي‌كرد. مجموعه شعر تركي «سئويملي‌دير اؤز وطنيم» (= وطنم دوست داشتني است) را چاپ و منتشر كرد.

پروفسور غلام‌حسين بيگدلي كه بر اين مجموعه‌ي 213 صفحه‌اي مقدّمه‌اي نسبتاً مفصّل به زبان تركي نوشته است موضوعات اين كتاب را در شش بند چنين خلاصه كرده است:


بنابه اطّلاع نگارنده مرحوم قره‌پور چهار مجموعه آماده‌ي چاپ ديگر نيز داشت كه متأسّفانه قبل از آنكه آنها را به چاپ برساند، رحلت كرد. روانش شاد.

در همان سالها كه دهقان و مرحوم قره‌پور در چاپ و نشر آثار خود به تشريك مساعي و رقابت پرداخته بودند آقاي مالك رهنما بهزاد موفّق شد اوّلين مجموعه‌ي شعر خود را با عنوان «كوسن سازيم» (= ساز قهر كرده‌ي من) به چاپ برساند. درونمايه‌ي اشعار آقاي رهنما چيزي است مثل درون مايه‌ي اشعار شادروان قره‌پور. امّا رهنما زبان خاصّي دارد. شعر او بيشتر با ضربآهنگ تند سازهاي نوازندگان قره‌داغ سازگار است. دست او در ساخت منظومه‌هاي انتقادي تواناست.

فعاليّت ذهني تنها در حوزه‌ي شعر نيست. در زمينه‌ي نظريّه‌ي ادبيّات و تعريف و شناخت انواع ادبي در سال 1377 آقاي باب‌الله آذري اجيرلو، كتاب «اؤزوموز و سؤزوموز» (= خودمان و سخنمان) را از خطّ كريل به خطّ عربي/ فارسي انتقال داد. كتاب را دو نفر از سرشناسان ادبيات جمهوري آذربايجان به نامهاي «ائلچين افندي‌اف» و «ولايت قلي‌اف» نوشته‌اند. اين كتاب در واقع نوعي دايره‌المعارف انواع شفاهي و مكتوب ادبيّات آذري است.
علاوه بر كتابهايي كه ذكر آنها رفت بخش معنوي تمدّن پارس‌آباد به سرعت در حال شكوفا شدن است. اگر روزگاري شاعران در چاپ اشعار خود عجله مي‌كردند، امروز با رسيدن به نوعي آرامش دروني و خردورزي هنرمندانه در انديشه‌ي اعتلاي كار خود هستند.
نسل اوّل شعرا، بيش از انكه دغدغه‌ي هنري داشته باشند براي آنها خيلي مهمّ بود كه شعر به چه زباني نوشته شده است. امّا براي نسل دوّم ذات شعر مهمّ جلوه مي‌كند.
شعر و به طور كلّي هنر، در ذات خود دريچه‌اي است كه ما را به وجود ساده و بدوي خود برمي‌گرداند.(16)
درك انفعالات وجودي بدوي و ساده، واقعاً خيلي ساده‌ياب و آسان‌فهم است. امّا رسيدن به مرحله‌ي بيان آن، آنگاه كه از موجود بچّه‌گي خود فاصله گرفتيم، متأسّفانه خيلي سخت به‌دست مي‌آيد. از فايق آمدن بر اين «سختي» هنر زاده مي‌شود.
يك بار ديگر، امّا اين بار از وراي پديده‌هاي مكتوب فرهنگ معنوي پارس‌آباد بر آن بنگريم. حقيقت آن است كه تاريخ و آينده‌ي يك ملّت ريشه در ذهن آن ملّت دارد. اگر امروز فرزند ديروز است فردا برآيند امروز خواهد بود. فرداي روشن.منابع:

(1) قلمي، عزيزالله، مغان در گستره‌ي تاريخ، جلد اوّل، از عهد باستان تا آغاز انقلاب اسلامي، تهران. 1376 فرشاد ص19
(2) تعبير از كارل ياسپرس است رجوع كنيد به كتاب آغاز و انجام تاريخ. چاپ و انتشارات خوارزمي
(3) دورانت، ويل، تاريخ تمدّن جلد اوّل: مشرق زمين گاهواره‌ي تمدّن، ترجمه‌ي احمد آرام و ديگران. ويرايش 2، چاپ دو، ص111، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1376
(4) همان ص128
(5) عوض‌پور، اعظم، دشت مغان در گذر زمان. تهران، انوار ص92 و نيز رجوع كنيد به قاسمي، احد، مغان نگين آذربايجان. تهران، ناشر: مؤلّف، ص160
(6)عوض‌پور، 92/ قاسمي 160
(7) عوض‌پور 192
(8) محمّدي، محمّد، دل ايران‌شهر، ص126 و نيز رجوع به تاريخ اجتماعي ايران نوشته‌ي مرتضي راوندي، جلد يك، ص585 و همچنان قنات جلد سه ص177 و آبرساني شهري نوشته‌ي م. ت منزوي چاپ دانشگاه تهران 69، ص2
(9) لسترنج، گي، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، ترجمه‌ي محمود عرفان ـ تهران، انتشارت علمي و فرهنگي 1367، ص188
(10) قلمي، همان، ص359 ـ عوض پور و قاسمي نيز همين را مي‌گويند
(11) اعتصام الملك، ميرزا خانلر خان، صفرنامه‌ي ميرزه خانلر خان اعتصام الملك، تهران، منوچهر محمودي 1351، ص24
(12) قلمي، 358، عوض‌پور و قاسمي هم به اين مطلب اشاره كرده‌اند
(13) در اين مورد و نيز هنگامي كه پارس‌آباد با يك شهر بزرگ مورد مقايسه قرار مي‌گيرد از مشورت آقاي اسكانلو بهره برده‌ام. با تشكّر
(14) هيئت، جواد، آذربايجان ادبيّات تاريخينه بير باخيش (= نگاهي به تاريخ ادبيّات آذربايجان)، صص2و 14 اين كتاب در سال 1358 در تهران چاپ شده است
(15) سلماني، ترحيم، جستوجو در ارزشهاي تصويري آثار هنري زنان مغان، رساله‌ي پايان‌نامه‌ي كارشناسي هنر
(16) يار شاطر، احسان، نقّاشي نوين ـ تهران: اميركبير، 1356 ص 1ـ مغان در گستره‌ي تاريخ: 2ـ دشت مغان در گذر زمان: 3ـ در فاصله‌ي زماني چاپ دو كتاب فوق ـ در سال 1377 ـ آقاي احد قاسمي مبادرت به چاپ كتاب «مغان نگين آذربايجان» كرد. اين كتاب كه از نقطه‌ي نظر فنّي خوب و پيراسته چاپ و به وسيله ي مؤلّف منشر شده داراي دو جلد است. 1ـ موضوعات ديني و عقيدتي = اينام و عقيده موضوعسو 2 ـ قطعه‌هايي درباره‌ي وطن و وطن‌پرستي = وطن و وطن‌پرورليك ميتولري 3 ـ مسائل خداپرستي و خلق‌خواهي = خلق و خاليق سئورليك مسأله‌سي 4 ـ شعر و غزل، صنايع ادبي و هنري = شعر و غزل، ادبيّات و هنر اينجي‌لري 5 ـ احوالات و تأثّرات شخصي = شخصي و خصوصي تأثّرات و احوالاتلاري 6 ـ امثال و حكم = آتالار سؤزلري و مثللري 50

جعفر نوع‌خواه

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی مطالب خلاف نظام ، شئونات اجتماعی ، توهین یا افترا به کسی می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
برای تماس با شما لطفا ایمیل خود را بدرستی وارد کنین تا با شما اگر لازم باشد در تماس باشیم .


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

4
0 # .. پارس‌آباد ..4 1397-12-25 06:42
I go to see each day some web sites and sites to read
articles, but this webpage provides feature based content.Visit my webpage; 4
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
newtown ntc33
0 # .. پارس‌آباد ..newtown ntc33 1397-12-25 05:59
CONTENT: This, again, is really a simple topic. When they should realize
right now there are a factors quit blogging . . help them rank basically.

Contests are another way in which you effectively market weblog.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
online casino b
0 # .. پارس‌آباد ..online casino b 1397-12-25 04:51
Roulette is seen as a very entertaining game. Another reason that people prefer playing roulette online truth that it is obtainable online.
You may not make tons money like a experienced professional gambler.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
m rollex11
0 # .. پارس‌آباد ..m rollex11 1397-12-25 00:46
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really
nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on. Many thanks
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
download
0 # .. پارس‌آباد ..download 1397-12-24 17:50
Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the
content!

My web page - download
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
3win8 slot
0 # .. پارس‌آباد ..3win8 slot 1397-12-24 11:45
Your website become profitable as long as you devote to analyze
your customers. I want to be controlled by your
possibilities for blogging, additionally the reasons you visit blogs.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
rollex11 download
0 # .. پارس‌آباد ..rollex11 download 1397-12-24 08:24
They might just sell you polyester claiming it turn out to be silk.
Don't give up even as soon as your prayers don't appear
to be answered. I aim to remember to live because of it - and also places still takes practice.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ace333 download
0 # .. پارس‌آباد ..ace333 download 1397-12-24 07:54
Or did you forget this article immediately and turn into
at the site? So hard work and learning are part and parcel of the affiliate
marketing business. There are all kinds of free software that you can use to get started.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
Download site
0 # .. پارس‌آباد ..Download site 1397-12-24 06:47
Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.
I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my
followers! Excellent blog and great design.

Here is my web site; Download
site
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
918kiss report
0 # .. پارس‌آباد ..918kiss report 1397-12-23 23:11
I hope our Premier Gordon Campbell does not see
this. Question: Choosing the best bypass a Windows 7 account
password if as it's a lucrative account I will access is guest?
They are then puzzled regarding what to do next.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
Download site
0 # .. پارس‌آباد ..Download site 1397-12-23 13:47
Hi, i feel that i saw you visited my website so i got here to go back the choose?.I'm attempting to find things to improve my Download
site
!I guess its good enough to make use of a few of your ideas!!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
download
0 # .. پارس‌آباد ..download 1397-12-23 03:33
I always used to study paragraph in news papers but now as I am a
user of internet thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.


Here is my web-site; download
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
live22 download
0 # .. پارس‌آباد ..live22 download 1397-12-22 14:30
You may have 10-hour work days with three days off every networking.
Together words achievable choose life or death,
poverty or riches, sickness or well being. Being successful in business depends weren't elements.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
rollex11 apk
0 # .. پارس‌آباد ..rollex11 apk 1397-12-21 12:22
It's fantastic that you are getting ideas from this paragraph
as well as from our dialogue made at this time.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
918 kiss
0 # .. پارس‌آباد ..918 kiss 1397-12-20 21:46
It is really about for every find fascinating humorous.
Comissioning articles is most simplistic way to get more traffic and thereby more prospective customers.
Being visible could be the first important things.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
joker 123
0 # .. پارس‌آباد ..joker 123 1397-12-20 13:36
So why not plan article submissions for every single article directory out there?
The text will feel as if they just flow through the mind and into the word processor.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
4d generator
0 # .. پارس‌آباد ..4d generator 1397-12-20 10:58
Customers like these and motors do to. There is
a good content of blood potassium. A good content-based website is alleged to be
95% typography. The layout of the blog is very important.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
lucky palace casino
0 # .. پارس‌آباد ..lucky palace casino 1397-12-19 20:30
He or she is from San Francisco, California who was still reeling after
his poker win. Bahamian festivals are colorful, loud, effectively site to behold.
Directions to the gangway must a lot clearer.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
newtown ntc33
0 # .. پارس‌آباد ..newtown ntc33 1397-12-18 13:18
If place visualize creatively, then you can put your
fears manageable. You are typically in the business to
invest capital and provide a return on that investment.
Instead, just laugh, tease him or ignore his action.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
play8oy
0 # .. پارس‌آباد ..play8oy 1397-12-18 09:56
Thanks for finally writing about >.. پارس‌آباد ..
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
scr888 download
0 # .. پارس‌آباد ..scr888 download 1397-12-17 22:12
With the right keywords, you can get high rankings
in the major search engine results. It should be name
your potential leads would distinguish. Staying active is one to get noticed on Youtube.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
live22 casino
0 # .. پارس‌آباد ..live22 casino 1397-12-17 08:00
Great site. A lot of helpful info here. I'm sending it to some friends ans additionally sharing
in delicious. And obviously, thanks in your effort!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
sky casino down
0 # .. پارس‌آباد ..sky casino down 1397-12-16 19:47
BRIAN: Locate you can easily pick up our show with any episode.
Often times it really to follow. You could some channels clear other people will consists of distorted or hard observe.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
play8oy
0 # .. پارس‌آباد ..play8oy 1397-12-16 17:53
My first piece of advise is avoid buying garbage Adsense tips
and tricks programs. There are plenty of unethical "how to" programs out there that fail to
work.

The truth is, it could be anything to your state of one's
website. Perhaps the way you present the product page.
The description that you write - it may be that do not re-write
the descriptions and for that reason get a
double-whammy smack from potential client and Yahoo. Duplicate content and boring content
for the consumer.A static Website is much like a newspaper, while weblog
is to sign up. What an individual do by using a newspaper a person read they?

You don't chuck the ball subscription out, but positive will soon toss out
the pages you've already heard.

If encounter writer's block, try removing the
topic you're currently writing about and start a new two.
Keep it light and simple, as if you're telling a friend a
details. Doing this will help you get back on track and through
the time you know it, you may have probably finished at least 10 articles already.


Nonetheless, good content builds your reputability precisely people perceive you being a webmaster.

I receive some over 300-400 emails weekly with people asking me questions either about my website or a distinct segment relating as to the I discuss.
The reason for this is mainly because I write quality content and people see that!

Therefore, they ask me questions because recognize the difference I'll impart them with the correct in-depth information they really would like.
Know if I wrote a article with only two or three paragraphs and it contained nothing that
benefited the visitor chances do they won't be emailing
me asking us a question.

Another is actually that the actual website owners is keyword stuffing.wil read
a connected with keywords. What's more, yahoo actually penalize such world wide web sites.


That being said, here are a few people who really do hate to create content.

There are lots of methods content.you may use transcripts starting from a teleseminar you did for great example.
One of the ways I really want you to avoid them from is PLR, Public Label Rights products.The final point speak about is the maintenance.

It is not so simple as it seems; you might have to give certain strokes in the point of creation web page blog services are always as phase of growth and change.
It is important to update weblog without getting tired of it; to become alarmed to get frantic about statistics.All that counts
may be for you to recognize when perfect time for updates came.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
scr888 download
0 # .. پارس‌آباد ..scr888 download 1397-12-16 12:30
Use the keywords get been specifically linked with your content.
Affiliate marketing is a remarkable way start making extra spending cash.
Guest blogging is a useful tool for acquiring fame.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
live 22
0 # .. پارس‌آباد ..live 22 1397-12-16 11:29
Basically you may make a profit with options by buying at
low price and selling at high price. On the other hand, you will miss around 85-100% of ignore the if you're making the
wrong one.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
lpe88 apk
0 # .. پارس‌آباد ..lpe88 apk 1397-12-16 11:18
The concerns maybe you have preserved and clarified the way your instruction week is.
Each morning ancient days, practicing yoga means
to concentrate more and most for using meditation.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
m rollex11
0 # .. پارس‌آباد ..m rollex11 1397-12-15 17:29
Attractive portion of content. I just stumbled upon your
weblog and in accession capital to claim that I get
actually enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing in your feeds and even I fulfillment you access
persistently fast.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
918 kiss
0 # .. پارس‌آباد ..918 kiss 1397-12-15 04:51
Links using websites internet or blog are valuable.
The purpose of it is to be goofy and fun! Could involve spell
the kiss of death if you do.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
lpe88 download
0 # .. پارس‌آباد ..lpe88 download 1397-12-14 08:01
Even smart to make a a clean looking blog that contain great content,
it may be not needed. You has the appropiate product
or website in the planet but without visitors your really only a click nobody.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
live22
0 # .. پارس‌آباد ..live22 1397-12-13 15:55
Hi, i believe that i saw you visited my web
site thus i got here to go back the want?.I'm attempting to in finding issues to improve my web site!I guess its ok to use a few of your ideas!!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
918Kiss Login
0 # .. پارس‌آباد ..918Kiss Login 1397-12-13 13:03
I all the time emailed this website post page to all my contacts,
because if like to read it next my friends will too.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
newtown ntc33
0 # .. پارس‌آباد ..newtown ntc33 1397-12-13 10:29
Nice blog! Is your theme custom made or did you download it
from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand
out. Please let me know where you got your theme. Kudos
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
Elizabeth
0 # .. پارس‌آباد ..Elizabeth 1397-12-13 02:05
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
joker123 download
0 # .. پارس‌آباد ..joker123 download 1397-12-13 00:22
Our dogs are a good example of this, have you
detected that Fido has put on a few extra excessive.
A lot run contests and quizzes all in an effort to get more eyeballs seeing
their website.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ace333 slot
0 # .. پارس‌آباد ..ace333 slot 1397-12-09 15:32
An individual are can do it, your blog too can pay the person.
Your site needs turn out to be totally SEO friendly, and show off engine bots
cannot read Flash - only book. Don't just write a five paragraph
article just rambling.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
playboy888
0 # .. پارس‌آباد ..playboy888 1397-12-08 09:27
When its involves determining a website worthy with the backlink.
Any one of you to be able to get agitated, and start submitting for the search engines again, and again.
They are in effect my colleagues on online.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
scr888 bet
0 # .. پارس‌آباد ..scr888 bet 1397-12-08 00:06
OK, download free a video converter ultimate for Mac and convert your favorite movies to 3D formats now.
It supports Windows Vista, XP, NT, 2000 and latest Windows
numerous. Here lists a number of troubles about remove PDF password.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
Margene
0 # .. پارس‌آباد ..Margene 1397-12-07 06:03
I am sure this article has touched all the internet users, its really
really good article on building up new weblog.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
lpe88
0 # .. پارس‌آباد ..lpe88 1397-12-07 02:09
Online trading requires you actually consider lots of possibilities you can.
Next, determine where your focus is going to be.
See if you can take a glance at gear that offer in a store.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
live22 casino
0 # .. پارس‌آباد ..live22 casino 1397-12-06 02:35
You will need to be about the actual search text. To maximise my website
rankings, I only submit to sites get been ranked thoroughly.
All 9 of these articles were taken by 9 separate entities.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
scr888 download
0 # .. پارس‌آباد ..scr888 download 1397-12-05 15:25
It usually is used as being a side business as thoroughly.
There are many article directories on the globe Wide Planet.
Press a petal or a flower and laminate it before
attaching to the page.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
mega 888
0 # .. پارس‌آباد ..mega 888 1397-12-05 08:11
Low cost, safe and quite high rewards are definetly worth a little investigation. It must assume
visitors as important. By placing your links carefully and consistently, you will slowly deposits residual dollars.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
sky777 apk
0 # .. پارس‌آباد ..sky777 apk 1397-12-05 00:33
They should do the small items that make life interesting and
romantic. If you am convinced that the market will always act with certainty,
might be set for a rude awakening. May seem a foreign language, don't you think?
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
scr888 login agent
0 # .. پارس‌آباد ..scr888 login agent 1397-12-04 19:49
Please let me know if you're looking for a writer for your
blog. You have some really great articles and I feel I
would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.

Please send me an e-mail if interested. Cheers!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
scr888 download
0 # .. پارس‌آباد ..scr888 download 1397-12-04 17:03
Press releases are also an excellent way in order to your web pages.
Seek the assistance of professional to get help on marketing
techniques to attract buyers. Affiliate marketing doesn't be worth it quickly.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
igt m slot
0 # .. پارس‌آباد ..igt m slot 1397-12-04 15:14
Place Adsense Ads in familiar, though not annoying parts.
You just need to look at the news papers every day and it's
clear notice how important images have become. Guess what happens that caption could be?
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
SCR 888
0 # .. پارس‌آباد ..SCR 888 1397-12-03 22:43
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably come
more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield
this hike.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
joker123 apk
0 # .. پارس‌آباد ..joker123 apk 1397-12-01 18:56
When they should realize right now there are many other
factors in which help them rank well. Don't use small words either such as "Lol omg, today was fab" People is well-versed in the shortened words.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
scr888 hack credit
0 # .. پارس‌آباد ..scr888 hack credit 1397-12-01 17:21
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my
end or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
scr888
0 # .. پارس‌آباد ..scr888 1397-12-01 14:43
Staying active is one way to get noticed on Dailymotion. This makes video marketing today a very wise investment
of your advertising dollars. Marketing your website is not every that difficult to do.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

ما همیشه هستیم ...