آيا تاکنون به اين موضوع فکر کرده ايدکه هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می کنيد؟ آيا شما جزو دسته ای از دانشجويان هستيد که روش ويژه ای برای مطالعه خود انتخاب نموده ايد يا جزو کسانی هستيد که به هر طريق که پيش آيد درس می خوانند؟ اصلا" آيا شما به اين مسئله معتقد هستيد که يک روش مطالعه صحيح و اصولی می تواندبسياری از مشکلات تحصيلی شما را مرتفع سازد يا خير؟ آيا تا بحال به اين موضوع فکر کرده ايدکه بسياری از دانشجويان موفق روش صحيحی برای مطالعه داشته اند؟ و ...

شايد شما هم به دانشجويانی برخورد کرده ايد که می گويند"همه کتاب و جزوه را می خوانم اما موقع امتحان آنها را فراموش می کنم" يا "من استعداد درس خواندن ندارم چون با اينکه همه مطالب را می خوانم اما هميشه نمراتم پايين است" و يا ...

بسياری از مشکلات اينگونه دانشجويان به نداشتن يک روش صحيح برای مطالعه باز می گردد. بعنوان مثال نگارنده دوستی را سراغ دارد که چند سال پيش در امتحان کنکور مردود شد در حالی که او از دوستان قبول شده خود در کنکور، مطالعات خيلی بيشتری داشت. اين موضوع همه دوستان را متعجب ساخته بود به همين علت مسئله را پيگيری کرديم پس از مقداری بررسی متوجه شديم که بزرگترين  اشکال وی عدم مرور صحيح کتابهای مطالعه شده بوده است. اشکال اصلی اين بود که ايشان پس از مطالعه دقيق يک کتاب و اتمام آن، سراغ کتاب ديگر می رفته است بدون اينکه برای جلوگيری از فراموشی مطالب کتابهای خوانده شده قبلی به مرور آنها بپردازد.در نتيجه تنها دروسی که ايشان قادر به پاسخگويی مطلوب به سئوالات آن بود، دروسی بود که در اواخر مطالعات خود داشته است و دروس قبلی به فراموشی سپرده شده بود.

 

 

همانطوري كه دانشمندان و مهندسان در قلمرو نانوتكنولوژي به پيشرفت ادامه ميدهند،ابزارآلات جديدي برای پياده كردن ساختارهاي پيچيده در مقياسهاي كوچك مورد نياز است.الكساندر كاتس از بخش مهندسي شيمي
بركلي   uc چندين تكنيك و روش براي مدل ساختاري كه واكنشهاي شيميايي خاصي را ايجاد نمايندتوسعه میدهد .دامنه پروسه آنها از يك چاقوي آشپزخانه الهام گرفته تا روشهايي كه به طور مستقيم از
طبیعت نشات گرفته شده است.بالاخره موادي كه كاتس و همكارانش كشف كرده اند ميتواند توسعه اجزاي الكترونيكي در مقياس نانو براي كامپيوترهاي آينده و سيستمهاي حافظه مربوط به آنها را تسريع بخشد.الكساندر كاتس و همكارانش در يك us انحصاري در بركلي ،يكي از تكنيكهايشان پيوند دادن گروههاي عامل در سطح مواد ساخته شده با دو روش در حال انجام. به گفته كاتس قلم ليتوگرافي استاندارد كه براي ساختن ريزپردازنده ها استفاده ميشود با خواص مكانيكي ايجاد شده در آن شكل و اندازه دقيق آن را به دست آوريم.همچنانكه اينخواص در آينده ريزتر خواهد شد.آن چيزي كه مهمتر از شكل و اندازه آنهاست ،آرايش قرار گرفتن گروههاي عامل شيميايي است.چگونه ميتوانيم در اين گروهها و محيطهاي پيرامون آنهادرجامدات نظم ايجاد كنيم؟  

ساختارهايي كه گروه تحقيق كاتس به دست آورد به خاطر اندازه كوچكشان ميتواند به عنوان مكانهاي فعال كاتاليستي باشد تا اينكه تغييرات شيميايي صورت گيرد. شيميدانان از كاتاليستها براي تسريع سرعت واكنشهاي شيميايي استفاده ميكنند.رفتار كاتاليستها به اين صورت است كه مسير بين واكنش دهنده ها و محصولات نهايي به گونه اي باشد تا تغييرات اتفاق افتاده به انرژي كمتري احتياج داشته باشد.به خاطر اينكه پيوند در محلهاي كاتس در مقياس نانو ميتواند به يك مولكول واكنش دهنده خاص تاثير گذارد"اين محلها ميتواند باعث واكنش شيميايي با انتخاب پذيري بالا شود.

 

 

" نوشته " مهندس امیر بانی مسعود

معرف کتاب : مهندس اكبر برزگري مولان


کتاب" پست مدرنیته و معماری ، ( بررسی جریانهای فکری و معماری غرب )" نوشته " مهندس امیر بانی مسعود" می باشد که اخیرا توسط" نشر خاک" چاپ و منتشر شده است.کتاب با مقدمه دکتر علی اکبر صارمی آغاز گردیده ومشتمل بر شانزده فصل است که مولف با پیش درآمدی بر مفاهیم ( مدرن ، مدرنیته ، مدرنیزاسیون ، مدرنیسم و ... ) متفکران پست مدرنیته، سپس متفکران پست مدرن کلاسیسیسم ( پومو ) را معرفی می کند . در ادامه، به رویکردهای علم گرایی پست مدرنیته ، زیبایی شناسی و هنر پست مدرن، پست مدرنیته و دگرگونی مفاهیم فضا، پست مدرن و فمینیسم ،پست مدرن و فرهنگ عامه می پردازد .
در هشت فصل بعدی، معماران و معماری بوم گرایان عصر پست مدرن ، نئو خرد گرایان معاصر ، پیش قراولان پست مدرن کلاسیسیسم ( پومو ) ، زیست محیط گرایی پست مدرن ، دیکانستراکشن ، نئو مدرن و پست مدرنیزاسیون و دگرگونی مفاهیم فرم را معرفی می کند .
یکی از مزیت های مهم کتاب ، به قول خود مولف ، تالیف بر اساس ذوق و بسترفکری مطرح شده در دانشگاه های ایران و آموزشی بودن آن است .توضیحات روشن پیرامون مطالب ، نظام مند بودن مباحث نظری معماری و اتکاء آن، به نظریات مطرح شده فلسفی وتبیین آن ، بعلاوه،حداکثر ارجاع به منابع اصلی اعم از فارسی و انگلیسی، از دیگر مزایای کتاب می باشد که مورد اخیر در کنار روشنگری نکات درون متنی، مخصوصا به حل مشکل اصطلاحات فنی( ترمینولوژی ) درزمینه پست مدرنیته ،کمک می کند .

 

 

«معماري غرب ؛ ريشه ها و مفاهيم» عنوان كتاب جديد ، نوشته «امير . باني مسعود» مي باشد كه نشر «هنر معماري قرن » فروردين 1389 منتشر كرده است.اين كتاب 416 صفحه اي كه 7 بخش و 27 فصل دارد ، با خاستگاه هاي معماري غرب آغاز مي شود و با سوپر مدرن (معماري و كامپيوتر) در عصر دوم رسانه ها (سالهاي اخير) به پايان مي رسد.

مولف، براي بيان فرايند معماري غرب ، كوشيده است كه نقش تمامي مولفه ها ، شاخصه ها ، عناصر و عوامل مادي و غير مادي دخيل در شكل گيري و تحول آن را مد نظر قرار دهد و به عبارتي مي كوشد تا «ريشه ها و مفاهيم» معماري غرب را معرفي كند. زيرا:

«كليت تمدن مغرب زمين را بايد در زمينه ، زمانه و شرايط برآمدن و زايش و بالندگي آن دريافت»

 

 
بيرون راندن فاضلاب از محيط زيست انسان از زماني به وجود آمد كه مردم به زندگي  اجتماعي روي آوردند.با پيدايش شهرها و گسترش شبكه هاي آبرساني براي پاك سازي و پاك نگهداري زندگي خويش،بيرون راندن پسابهاي به دست آمده را پسنديده و لازم دانستند.پس از پيشرفت تكنيك شبكه هاي آبرساني، ساختن شبكه هاي دفع فاضلاب نيز مورد توجه قرار گرفت.تا نزديك 100سال پيش بيشتر گنداب روها و به ويژه كانالهاي فرعي فاضلاب به صورت رو باز ساخته ميشوند.پس از آشكار شدن اثر اين قبيل كانالها در پخش بيماريهاي واگيرداركوشش به عمل آمد كه تمام گنداب روها و فاضلاب روها در زير زمين ساخته شوند.شهر لندن پس از كشتاري كه بيماري وبا درآن انجام داد و طي آن 25000نفر تلف شدند،در سالهاي 1832تا 1848داراي داراي شبكه زير زميني جمع آوري فاضلاب شد اهميت جمع آوري فاضلاب در جهان امروز با بزرگ شدن شهرها و افزايش جمعيت آنها از يك سو و گسترش صنايع و كارخانه ها از سوي ديگر مسأله آلودگي محيط زيست روز به روز اهميت بيشتري پيدا ميكند.با گسترش زندگي ماشيني و به علت توجه نكردن افراد به منافع همگان ،هر روز انواع زيادي از آلودگي ،محيط زيست آدميان و حيوانات را نا سالم تر و زندگي آنها در معرض خطري جدي قرار ميدهد.هواي آلوده به گازهاي سمي و سموم كشاورزي و جمع آوري ناصحيح فاضلاب شهري همگي زندگي موجودات زنده را در كره زمين با مشكل مواجه كرده اند .وجود فاضلاب ها يكي از عوامل آلودگي محيط زيست ميباشد بنابراين بايستي آنها را جمع آوري و از شهرها بيرون آورد و در مرحله اول آنها را پالايش و تصفيه نمود و سپس به گردش آن در طبيعت برگرداند.فاضلابها هميشه داراي مقدار بسيار زيادي مواد خارجي هستند كه به صورت هاي گوناگون براي زندگي موجودات زنده زيان آورميباشند.وجود باكتريها و ميكروبهاي بيماري زا در فاضلاب عاملي است كه از 100 سال گذشته زيان آن براي مردم آشكار گشته است.

 


منطقه باستاني معروف به شهر يري در شمال غربی روستای پيرازمیان در 31 کیلومتری شرق مشگین شهر در کنار رود قره سو قرار دارد. وسعت این منطقه تاریخی 400 هکتار است و از سه قسمت دژ نظامی، معبد و قوشا تپه تشکیل می شود. قدمت قلعه و معبد به 1450 پیش از میلاد و قوشا تپه به 7 هزاره پیش از میلاد می رسد.
اولین بار در حدود ده سال پیش از انقلاب اسلامی چارلز برنی در این محوطه کاوش کرد و از سال 1383 تا 1385 سه فصل حفاری به سرپرستی علیرضا هژبری نوبری در آن انجام شد.

 
 

چکیده:

بازار محل پاسخگویی به نیازهای فیزیولوژیک افراد است و متشکل از خریداران بالقوه و بالفعل محصول می باشد. تنظیم بازار به عنوان یکی از مهمترین مسئولیت های وزارت بازرگانی بوده و تفسیر آن ایجاد رابطه منطقی بین تولید ، مصرف ، واردات و در واقع سیاستی جهت حمایت از  جریان سازوکار اقتصادی است و عده ای از کارشناسان آن را نوعی هنر مدیریتی می دانند.

 

مقدمه:

امروزه فرآیند بازاریابی وجدان کاری تولید محسوب شده و اثر بخشی آن در گرو وفاداری مشتریان است. کوشش مبتکران و افراد خلاق در انتخاب نام تجاری ، تبدیل یک نیاز اجتماعی را به فرصتی سودآور تسریع می نماید. سرعت تحولات در این حوزه به آسانی اصول موفقیت آمیز حرفه ای دیروز را از رواج انداخته و منسوخ می کند . با توجه به تعریف ، برند معنایی جامع تر از نام تجاری داشته چرا که نام تجاری علائم و نشانه ها (لوگو) را شامل نمی شود . نام تجاری حس بینایی شرکت را تقویت کرده و در عین متانت می بایستی بعنوان یک چالش در اذهان مشتریان جلوه گری نماید که از این مرحله به بعد می توان برآمیخته بازاریابی (p  4) تاکید نمود.

 


مروزه با آغاز عصر ديجيتال كه به موج چهارم نيز مشهور است  تغيير در زمينه‌هاي مختلف  اجتناب‌ناپذير  شده است.  دولتها  در جهت كارآمدي و سازگاري بيشتر و بهترمي بايست  منطبق با اين تغييرات و همگام با  دهكده جهاني به تغيير زيرساختهاي فني و توسعه منابع انساني دست بزنند.  چرا كه  در حال حاضر شاخص اطلاعات و ارتباطات  برترين شاخص قدرت  در عصر ديجيتالي بشمار  مي‌رود. در اين راستا يكي از آرمانهاي  اين عصر تحقق دولت الكترونيك ميباشد كه در حال حاضر مي‌توان گفت در برخي  ازجوامع تحقق يافته ودر برخي ديگر درحال تحقق مي‌باشد و سريعاً در حال پيشرفت و دگرگوني است.  بعضي‌ها دولت الكترونيك را همتاي انقلاب صنعتي در اروپا مي‌دانند و عده‌اي ديگر دولت الكترونيكي را يك نوع تجارت الكترونيكي مي‌نامند.   در سالهاي اخير دولت الكترونيك  بطور جدي در دستور كار دولتمردان  هوشمند  و آينده‌نگر قرار گرفته است. دولتهاي  حسابگر نيروي خود را در رسيدن به چنين اهدافي  متمركز كرده و قصد دارند پديده‌ها و فرآيندهاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه را به مدد اين فناوري نوين بهبود و اصلاح نمايند. 

 

 

علم نانوتکنولوژی از مهمترین شاخه های دانش معرفی شده و از آنجا که دامنه کاربرد این دانش بسیار گسترده و فراگیر شده است ، میتوان قرن بیست و یکم را در زمینه دانش ، میتوان به قرن نانو تکنولوژی نامگذاری کرد . در قرن گذشته تصور می شد که فقط بین سیارات و ستارگان فضایای خالی زیادی وجود دارد ولی در قرن گذشته ثابت شده است که در دنیای کوچک ذرات ماده یعنی اتمها نیز این پدیده یعنی فضایای خالی وجود دارد . به عبارتی می توان گفت که مابین اتمهای یک ماده فضای خالی زیادی وجود دارد ولی این فضاها در حد تقریبا یک نانومتر یا به عبارتی یک میلیاردم متر است .
علم نانو تکنولوژی برای اولین بار توسط دکتر ریچارد فاینمی در یک سخنرانی با این عنوان که فضای خالی زیادی بین اتم ها وجود دارد به دنیای علم وارد شد . این سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی در سال 1959 ارائه شد وی 15 سال بعد از اولین سخنرانی نانو تکنولوژی ، یکی از اساتید علوم در توکیو بنام توریو تاینگوچی گسترش داده شد . در حال حاضر پیشرفت شگرف علوم کامپیوتر از لحاظ سخت افزاری در کشور ژاپن را می توان ناشی از پیشرفت علم نانو تکنولوژی در این کشور دانست . اساس طراحی تمام ریز پردازنده ها تنها یک بخش کوچکی از دنیای نانو تکنولوژی است .

ما همیشه هستیم ...