عكس فوق مربوط به زمانی است  که به منطقه مغان سیل آمده بود!

 
عكس فوق مربوط به يك مهندس ارمني  اميل قراخانيان كه در شركت شياركار مشغول كار بوده  در روز بنيانگذاري پارس آباد كه در سال 1344 اتفاق افتاده بود گرفته شده است . عكس قسمتي از پارس آباد قبل از تاسيس را نشان مي دهد.

 
عكس فوق مربوط به تظاهرات و راهپیمائی گروهی از مردم شهرستان پارس آباد در سال 1357 است که در چهار راه فعلی شهر برگزار شده بود گرفته شده است.

عکس از : ابراهیم فولادی

 


عكسهای فوق مربوط به رای گیری گروهی از مردم شهرستان پارس آباد در سال 1357 است.

عکس از : ابراهیم فولادی 
 


عكس فوق مربوط به يك مراسم گرامیداشت می باشد که توسط کارکنان دادگاه و اعضای شورای داوری پارسآباد مقدم مهمانان آن مراسم را گرامی می دارند.در عکس فوق کسانی که از روبرو و از سمت راست دیده می شوند عبارتند از : حاج میرسلام عبداللهی، مرحوم حاج سالار فولادی ، ... و

 

عکس از : ابراهیم فولادی

 
 


از چپ به راست : نصیر پاکدل رئیس طایفه مرادلو ، ابولفضل اسکندری مالک مشگین شهر ، ... ، کریم خان قوجه بیگلو (معروف به کریم ساقال) ، فرض الله پاشائی رئیس طایفه طالش مکائیل ، حتم خان گیگلو رئیس طایفه گیگلو ، ... ، ضیا بگ عیسی لو رئیس طایفه عیسی لو ، ... ، ... ، ... ، هاوارخان عالیشانی ، بالاخان فرزند حتم خان . عکس فوق در سال 1339برای دیدار با استاندار وقت تبریز گرفته شده است .

عکس از : بابک هوشیاری

 
 


عکس فوق مربوط به خانم شرلی همسر مرحوم مهندس منوچهر کفایی (آباد کننده مغان) می باشد. خانم شرلی که یک آمریکایی بود آن زمان ساکن پارس آباد مغان (مغانشهر) بود . به گفته بعضی ها ایشان نقش فعالی در زمینه سوادآموزی و فرهنگ داشت.

اطلاعاتی زیادی فعلا از ایشان در دست نیست.بزودی اطلاعات جدیدی ارائه خواهیم داد.

 

فرستنده عکس : جناب آقای ماهان اجاقی

 
 

 

عکس فوق مربوط به زمانی هست که تخلیه رسوبات از حوض رسوبگیر  توسط کارگر انجام میگردید.

 

..........................................................................................................

 

 

 

عکس فوق مربوط به اطاق عمل در بهداری مغانشهر می باشد.

 

فرستنده عکسها : کتابفروشی بزرگ دانشجو ( پارس آباد - روبروی بیمارستان ارس - میرزایی )

 
 

سال 1346سال 1389


عکس فوق مربوط به منظره ای از چهارراه مغانشهر (پارس آباد) در سال 1346 که بصورت مرکز فعالیت در آمده بود می باشد. در این عکس این اتوبوس ها جلوی ترمینال رفیعی مسافران را سوار می کردند. ما بعد از بررسی عکس اصلی دقیقا با عکس فعلی مقایسه کرده و با اطلاعات جدید جانمای کردیم .

 

با تشکر فراوان ازجناب آقای احد قاسمی (از تهران) و امیر علی آذری (از ارومیه)  بخاطر راهنمایی های ارزنده یشان

فرستنده عکس : کتابفروشی بزرگ دانشجو ( پارس آباد - روبروی بیمارستان ارس - میرزایی )

ما همیشه هستیم ...