چشمه آب گرم گاومیش گولی - سرعین 1320

 

 

عکس از بقعه شیخ صفی الدین و بافت قدیم اردبیل مربوط به دوره قاجار

 

 

عکسی از ستارخان و باقرخان، معروف به سردار و سالار ملی و از مبارزان جنبش مشروطه

 

 

 

عکس فوق مربوط به زنده یاد  آقای حاج رستمعلی صفری می باشد که در سال ۱۳۵۴ بعنوان کشاورز نمونه پارس آباد مغان در شهر تبریز منتخب شد.

ما همیشه هستیم ...